Skip to main content

(Collega-) energiecoöperaties

LochemEnergie werkt graag samen met andere burgerenergiecoöperaties. Want samen kun je zoveel meer bereiken. LochemEnergie werkt samen op regionaal, landelijk en Europees niveau, door kennis en ervaring onderling uit te wisselen en door samen plannen te bedenken en realiseren.


Regionaal: Stedendriehoek en RES

In de Regio Stedendriehoek werken 8 gemeenten (Lochem, Zutphen, Brummen, Voorst, Apeldoorn, Deventer, Epe en Heerde) samen aan 'een duurzame en gezonde leef- en werkomgeving, een circulaire en energieneutrale economie en een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt.'

 

In elk van deze 8 gemeenten is een burgerenergiecoöperatie gevestigd, die ook samenwerken op het gebied van verduurzaming. Zo leverden ze input voor de zgn. Regionale Energie Strategie (RES). Daarin beschrijven de 8 gemeenten hoe zij de duurzaamheidsdoelen denken te realiseren die hen door de rijksoverheid zijn opgelegd.

 

Landelijk: Energie Samen

In Energie Samen werken Nederlandse energiecoöperaties, waaronder LochemEnergie, samen aan de verduurzaming van Nederland. Een van de belangrijke taken is de gezamenlijke lobby in Den Haag, om zo bijvoorbeeld de regelgeving rond subsidies te kunnen bijsturen.

 

Europees: Rescoop.eu

Ook op Europees niveau werkt LochemEnergie met energiecoöperaties samen door kennis en ervaring uit te wisselen en gemeenschappelijke strategieën uit te stippelen.