Skip to main content
logo Local4Local

Presentatie Local4Local

LochemEnergie organiseert op maandag 29 april een presentatie over Local4Local, een nieuwe aanpak om stroom die we gezamenlijk opwekken zelf te verdelen. Het doel is een transparante organisatie die goedkope energie levert.

 

 

Local4Local is een initiatief van Energie Samen, waarin vrijwel alle plaatselijke burgercoöperaties samenwerken die zich bezig houden met duurzame energie.

 

Maandag 29 april 2024

Presentatie Local4Local

Sprekers: Siward Zomer en André Jurjus (bestuurders Energie Samen)

Dorpshuus Hoeflo

Hulstweg 4-6

7217 SZ Harfsen

Inloop vanaf 19:00 uur

19:30 uur aanvang presentatie

21:00 uur afronding, met aansluitend drankje

Gratis entree. Graag aanmelden via e-mail: info@lochemenergie.net

 

Wat is Energie Samen?

Energie Samen is de landelijke samenwerking van duurzame energiegemeenschappen van burgers (coöperaties zoals LochemEnergie). Het uitgangspunt van Energie Samen: de energievoorziening wordt beter, eerlijker en duurzamer als burgers er meer zeggenschap over hebben en eraan mee kunnen doen.

 

Wat is Local4Local?

Het concept van Local4Local is gericht op een betaalbare, betrouwbare, schone, duurzame, zuinige energievoorziening, die veilig is voor gebruikers en omwonenden. Het project is dit jaar begonnen.

Er is een groot verschil ontstaan tussen prijzen voor energie. De kostprijs van duurzame energie die coöperaties zelf lokaal produceren is relatief laag. De prijs die de grote energieleveranciers rekenen is hoger en verandert al naar gelang de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Bovendien is de samenstelling van de prijs bij coöperaties helder en is die bij de grote leveranciers ingewikkeld en onduidelijk. Dat verschil in kostprijs en aanpak is de directe aanleiding van het project en leidt tot de wens om dit fundamenteel beter te organiseren.

In het Local4Local-systeem werken burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijk vastgoed samen. Ze hebben democratisch zeggenschap over hun energiesysteem via hun coöperaties. Deze energiegemeenschappen hanteren een eerlijke, stabiele prijs voor stroom en warmte die is gebaseerd op de kostprijs, zonder winstoogmerk en transparant voor haar leden.

Local4Local zet een aantal pilot-projecten op bij coöperaties in verschillende delen van het land om ervaring op te doen en te laten zien dat het concept kan werken.

 

Wat kunnen we hiermee in Lochem?

LochemEnergie wil sterk op Local4Local gaan inzetten (naast alle isolatiemaatregelen, buurtaanpak, zonnedaken, windturbines en dergelijke). Aantrekkelijk is dat de prijs voor energie met Local4Local lager kan worden en stabiel blijven. En dat we ons als burgers niet afhankelijk maken van grote energie-leveranciers en een vaak trage overheid.

 

Wees welkom om hierover op 29 april van gedachten te wisselen.

Gratis entree. Graag aanmelden via e-mail: info@lochemenergie.net

 

Meer weten?

local4local.nu

energiesamen.nu