Skip to main content
artist impression windmolens Papenslagweg

Initiatiefnemers Windpark wenden zich tot provincie

De initiatiefnemers van Windpark Papenslagweg hebben een principeverzoek ingediend bij de provincie Gelderland. Daarin vragen zij de provincie om als bevoegd gezag op korte termijn formeel te besluiten om de benodigde (planologische) procedure(s) voor het windpark zo snel mogelijk te starten.

 

 

In juli vorig jaar dienden de initiefnemers (LochemEnergie, Walow B.V. en Pure Energie) het principeverzoek in bij de gemeente Lochem. Maar zij hebben de indruk dat de gemeente geen beslissing neemt over het in gang zetten van procedures die nodig zijn om de drie geplande windmolens te plaatsen. Daar komt bij dat de initiatiefnemers vinden dat de verantwoordelijke wethouder in Lochem, Lex de Goede, uitspraken doet die niet kloppen (zo meldde hij anderhalve maand geleden tijdens een politieke avond dat er in Lochem geen plan is voor een windpark, terwijl het plan al sinds een jaar bekend is en in de Lochemse samenleving wordt bediscussieerd).

 

In een persbericht schrijven de initiatiefnemers: "De gemeente geeft geen antwoord op de vraag hoe de gemeente tegenover ons windpark staat en of de gemeente bereid is de benodigde procedure(s) te starten. Dit zorgt ervoor dat het waarschijnlijk jaren duurt voordat duidelijk is of de gemeente wel of niet de procedure(s) wil beginnen voor Windpark Papenslagweg."

 

Het windpark kan een grote bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Lochem in 2050, stellen de initiatiefnemers. Het starten van de procedure(s) is nog geen besluit dat het windpark er komt. Als de procedures starten, beginnen allerlei onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en ecologie, die duidelijk moeten maken of in dit gebied windmolens kunnen staan. In de procedure(s) zitten meerdere momenten waarop de overheid nog kan besluiten het plan te wijzigen of te stoppen.

 

Volgende week is er weer een overleg van de Omgevingsraad waarin initiatiefnemers en omwonenden van gedachten kunnen wisselen over de plannen.


• Het volledige persbericht van de initiatiefnemers: Principeverzoek ingediend bij provincie Gelderland

• Het volledige principeverzoek kun je via hun website downloaden