Skip to main content
illustratie vergadertafel met rechthoek en cirkels

LochemEnergie zoekt voorzitter en secretaris

LochemEnergie biedt jou de kans om mee te werken aan de energietransitie en je in te zetten voor een duurzamer Lochem. Omdat de zittingstermijn van enkele bestuursleden binnenkort afloopt, zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Dienstverlening | Onbezoldigde functie | Lochem | Gelderland

 


“Jij weet jouw visie op de energietransitie te koppelen aan wat er onder de inwoners van Lochem leeft. Je neemt graag de verantwoordelijkheid voor de strategische besluitvorming van de burgercoöperatie LochemEnergie.”

 

Wie zijn wij?

LochemEnergie is uitgegroeid tot een nationaal gewaardeerde energiecoöperatie. Met bijna 1400 leden dragen we ons steentje bij aan de energietransitie. Samen maken we het verschil. Met innovatieve projecten die het landelijke nieuws halen, zoals het waterstofproject in de wijk Berkeloord of de zonnepanelen op huurwoningen, maar ook met collectieve zonnedaken, elektrische deelauto’s en - zeer belangrijk - energiebesparing. Tijdens informele (pizza)bijeenkomsten bespreken we boeiende thema’s met bevlogen inwoners van de gemeente Lochem. En vanzelfsprekend besteden we veel aandacht aan het voorkomen van en helpen bij energie-armoede bij Lochemse huishoudens.

 

Sinds twee jaar heeft LochemEnergie een directeur. De organisatie heeft zes mensen in dienst en geeft opdracht aan een wisselend aantal zelfstandige projectmede- werkers. Voor onze uiteenlopende activiteiten zijn – verspreid over alle kernen van de gemeente - ruim honderddertig vrijwilligers werkzaam. Als energiecoach, buurtbegeleider, lid van een werkgroep, communicatiemedewerker, wagenparkbeheerder, etc.

 

LochemEnergie bestaat twaalf jaar. De jaaromzet van de coöperatie is op dit moment rond de € 900.000, het geïnvesteerd vermogen ruim € 1.400.000. Het bestuur bestuurt, op afstand, de coöperatie namens de Algemene Leden Vergadering. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering met de inzet van de medewerkers en de vrijwilligers. Het bestuur vergadert zo’n zesmaal per jaar; de ALV vindt jaarlijks tweemaal plaats.

 

Wie zoeken wij?

Jouw betrokkenheid op het gebied van de energietransitie draag je graag uit. Jouw rol als bestuurslid is tweeledig. Enerzijds weet je feeling te houden met de leden en vrijwilligers, je bent benaderbaar en verbindend. Je hebt oog en oor voor de mensen met wie je werkt en je laat jezelf zien. Anderzijds straal je ook professionaliteit uit, waarmee je de organisatie effectief weet te positioneren. Je durft je eigen koers te varen, die gericht is op verbinding in de samenwerking met de leden, de inwoners en onze samenwerkingspartners.

  • Je voelt je betrokken bij de energietransitie en bij de innovatieve technologieën die hierbij horen; 
  • Je hebt gevoel voor het coöperatieve, lokale karakter van onze organisatie;
  • Je beschikt over een lokaal netwerk of weet dit gemakkelijk op te bouwen;
  • Je hebt organisatietalent en weet hierin goed de verbinding te zoeken met inte- ressante partners, zoals de gemeente, netbeheerders, ontwikkelaars, universiteiten, andere coöperaties, bedrijven, etc.;
  • We zoeken allrounders met eigen accenten.

Niet elke bestuurder hoeft jaren ervaring te hebben en door de wol geverfde bestuurders zijn ook welkom.

 

Profiel Voorzitter

De voorzitter fungeert als hoeder van de strategische agenda, waarbij hij/zij toezicht houdt op de richting en doeltreffendheid van de besprekingen van het bestuur. Daarnaast heeft de voorzitter het vermogen om de dynamiek binnen de raad te cultiveren, waarbij de diverse expertises van de andere leden wordt benut. De voorzitter toont een genuanceerd begrip van de afstemming en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bestuurs- en operationele domeinen onder leiding van de directeur.

 

Onze beoogde voorzitter heeft een diepgaand begrip van het energielandschap, met name binnen het kader van burgercoöperaties, samen met aantoonbaar leiderschap en een strategische mentaliteit die bevorderlijk is voor op consensus gebaseerde besluitvormingsprocessen. Gezien het strategische karakter van de functie van het bestuur, is een kandidaat met een goed begrip van de principes van governance en een staat van dienst in samenwerkingsverbanden wenselijk.

 

Profiel Secretaris

Als secretaris sta je in nauw contact met de voorzitter van LochemEnergie. Samen met de voorzitter (en de andere bestuursleden) leid je de vereniging in goede banen. In overleg met de voorzitter en directeur bereid je de vergadering voor en zorg je voor agendering van de juiste onderwerpen. Je ziet toe op notulering van de acties en besluiten, wat bij toerbeurt wordt uitgevoerd door de verschillende bestuursleden. Tot slot houd je de procedures en administratie in de gaten bij de bestuursvergaderingen en algemene leden- vergaderingen, samen met de voorzitter en penningmeester.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden je een stoel in het bestuur van een van de toonaangevende verenigingen van Lochem. We bieden jou een prachtige uitdaging en een enorme poel aan kennis en innovatieruimte. We hanteren een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een vrijwilligersverzekering.

 

Heb je belangstelling? We leren je graag kennen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Geerlink, voorzitter van het bestuur (06-53944537).

Bij interesse ontvangen wij graag een korte motivatie en je CV. Deze kun je richten aan sollicitatie@lochemenergie.net.

Vanzelfsprekend wordt je sollicitatie vertrouwelijk behandeld.

We houden kennismakingsgesprekken medio maart aan het eind van de middag.