Skip to main content
illustratie cadeau met hartje

LochemEnergieHelpt blij met ANBI-status

De stichting LochemEnergieHelpt heeft de ANBI-status ontvangen. Een belangrijke mijlpaal. Deze stichting helpt mensen die financieel tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege hun energiekosten. Door een ANBI status zijn er fiscale voordelen voor de organisatie en donateurs.

 

Wie krijgen steun vanuit LochemEnergieHelpt? Mensen die, nádat zij gebruik hebben gemaakt van de energietoeslag van de gemeente Lochem én de maatregelen uit het project Energierekening onbetaalbaar, toch nog klem komen te zitten. Dat wil zeggen dat de energierekening nog altijd meer dan 15% van hun inkomen uitmaakt. Zij kunnen via een (renteloze) lening bij LochemEnergieHelpt hun huis verduurzamen. Het maakt niet uit of het om een koophuis of een huurhuis gaat. Het uitgangspunt is dat de duurzame maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan de lening. Zo verdient de investering zichzelf terug en kan de lening uiteindelijk worden terugbetaald.

 

ANBI

LochemEnergieHelpt werkt vanuit een fonds, dat inmiddels zo’n € 11.000,- bevat. Het fonds wordt gevuld door donateurs. Door een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst hoeft de stichting geen belasting te betalen over de donaties. En ook donateurs kunnen, boven een drempelbedrag, hun giften aftrekken van hun aangifte inkomstenbelasting.

 

Voorwaarden ANBI

De Belastingdienst bepaalt wie een ANBI-status krijgt. Deze status krijgt men niet zomaar, er zitten veel voorwaarden aan. Zo moet een organisatie minstens 90% van z’n inzet bijdragen aan het algemeen nut, zoals in dit geval het oplossen van energiearmoede. Er mag geen winstoogmerk zijn en er gelden integriteitseisen voor de mensen die bij de organisatie zijn betrokken. Ook gelden strenge regels voor het beheer van het vermogen van de organisatie en het beheer van de organisatie zelf.

 

Relatie met LochemEnergie

Tot slot: wat is de relatie tussen LochemEnergieHelpt en de coöperatie Lochem Energie? De onafhankelijke stichting LochemEnergieHelpt krijgt kosteloos ondersteuning vanuit de coöperatie LochemEnergie. Dat gebeurt via kennis over duurzaamheidsmaatregelen, de inzet van vrijwilligers, administratie en ICT-ondersteuning. Tevens heeft de coöperatie het recht om 2 bestuursleden voor te dragen.


Meer informatie:  lochemenergiehelpt.nl.