Skip to main content
Carolien van Hemel en Hennie Altena

Verslag ALV 29 november 2023

De Algemene Ledenvergadering van LochemEnergie was op woensdag 29 november in Harfsen. Zo'n 70 aanwezigen namen in twee uur tijd het werk van LochemEnergie door van het afgelopen jaar. Ook ging de blik vooruit richting 2024 en verder.

 

 

Voorzitter Hans Geerlink trapte af met enkele kleine statutenwijzigingen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om leden van LochemEnergie die niet (meer) in de gemeente wonen. Zij hebben iets andere rechten dan gewone leden. Over de naam van deze leden is nog enige discussie. Daarnaast zijn er enkele kleine wijzigingen in de termijn van bestuurders en in de leiding van vergaderingen. Na enkele vragen stellen de leden de statutenwijzigingen met applaus vast.

 

Daarop neemt directeur Bob Duindam het woord. Hij neemt het publiek mee in al het werk van LochemEnergie in 2023. De energieprijzen namen aanvankelijk een hoge vlucht, om vervolgens scherp te dalen. Dat zorgde voor pieken en dalen in de aanvragen voor hulp. De energieactie met de gemeente is een succes en wordt verlengd. De buurtaanpak van LochemEnergie is een blijvend succes. Zozeer zelfs dat SBS6 er een korte reportage over maakte, die in december wordt uitgezonden. En ook de 1-op-1 dienstverlening via energiecoaches, energieadviseurs en energieconciërges is een succes en wordt voortgezet. Deelauto's blijven het  goed doen, er komen er steeds meer.

 

En toch… Als je het pakket acties en werkzaamheden van LochemEnergie van 2023 vergelijkt met dat van 2022, dan zijn er veel overeenkomsten, zo bespiegelde Duindam. En ook voor 2024 zal het vooralsnog niet heel anders zijn. Echter, het doel van LochemEnergie is samen de energietransitie vormgeven, doelen bereiken. Er zijn ook andere ambities: grootschalige opwek via windturbines bijvoorbeeld. Of flinke uitbreiding van het aantal zonnedaken. Maar beide trajecten gaan langzaam. Grote windturbines realiseren is een langjarig traject en de netcongestie – het stroomnet zit ‘vol’ – belemmert momenteel de uitbreiding van zonnedaken.

 

Nieuwe strategie

Daarom gaat LochemEnergie zich de komende maanden bezinnen op een nieuwe strategie. Waarop leggen we de nadruk in de periode 2024-2030? Hoe kunnen we stappen zetten die echt het verschil maken ten gunste van het energiegebruik, Lochem en de Lochemse inwoners? Op de ledenvergadering van mei 2024 wordt de nieuwe strategie gepresenteerd.

 

Terug naar het heden. LochemEnergie blijft op zoek naar vrijwilligers, ze zijn moeilijk te vinden in de huidige tijd. Daarom ook hier de oproep: kent u iemand in uw omgeving met tijd en interesse? Neem contact op, alle hulp is welkom (info@lochemenergie.net).

 

Redactie

Edie Peters doet een presentatie over de redactie van LochemEnergie. Hij vertelt de aanwezigen over het werk van de redactie aan de website, over de campagne voor de buurtaanpak, de pagina's in de Berkelbode en de nieuwsbrief die één keer per maand verschijnt. De website wordt de komende maanden verbeterd. Hij wordt vereenvoudigd en meer toegesneden op de informatiebehoefte van de bezoeker.

 

Vervolgens vertellen vier actieve leden van LochemEnergie in een gesprek met Petra Hofman over wat hen drijft om het werk te doen. Uit de verhalen van Pim Stuij, projectleider collectieve zonnedaken, Frans Staats, coördinator energiecoaches, Hennie Altena, bestuurslid en Eline van Holland, buurtanjager, blijkt dat ze voor LochemEnergie actief zijn geworden om iets goeds te doen voor het milieu, voor zichzelf en hun (klein)kinderen. Maar gaandeweg bleek het sociale aspect van hun werk als energiecoach, buurtanjager of bestuurslid ook heel belangrijk te zijn. Volgens Eline zorgden de bijeenkomsten voor samenhang in de buurt, meer praatjes op straat en een 'positieve golf' zoals ze zelf zegt.

 

Afscheid

Op deze Algemene Ledenvergadering wordt afscheid genomen van twee belangrijke medewerkers, Frans Staats (zie foto hieronder)  en Hennie Altena (zie foto bovenaan). Frans zette zich jarenlang in voor de energiecoaches en heeft dat vak op een duidelijk hoger niveau gebracht. Hennie was lange tijd bestuurslid, begon met deelauto's, maar breidde haar activiteiten steeds verder uit. Voortdurend had ze daarbij oog voor de Lochemers met de kleine beurs en besteedde ze veel aandacht aan sociale samenhang van energieacties.

Image
Frans Staats en Bob Duindam

 

Tot slot van de ledenvergadering komen de windprojecten nog even aan bod. Hans Geerlink meldt dat LochemEnergie afscheid neemt van het project IJsselwind, bij Eefde. Dit wordt verder getrokken door Zutphen Energie. De projecten Papenslagweg en de studie naar windturbines bij Deventer nabij de A1 bevinden zich nog in de verkenningsfase. Zoals vaker bij het onderwerp windenergie ontspint zich ook nu een discussie tussen voor- en tegenstanders. Hoewel het onderwerp tot emoties leidt, is duidelijk dat het niet tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal worden beslecht. Daarom besluit voorzitter Carolien van Hemel de discussie kort te houden. Rond 22 uur sluit zij de vergadering en is het tijd voor een drankje.


 Foto's Jaap de Boer