Veel gestelde vragen

Lidmaatschap en contributie

U steunt ons in het waarmaken van onze missie. Wij helpen u om duurzaam met energie om te gaan: zelf produceren, slim besparen, kosten besparen. U kunt actief meedenken en meebeslissen over de richting en activiteiten van de coöperatie. U doet dit samen met andere leden en actieve vrijwilligers die dezelfde doelen nastreven. Het is bovenal leuk om mee te doen!

U kunt zich via deze website via de knop "Lid worden" direct aanmelden. Aanmelding via een aanmeldingsformulier of telefonisch (0573 764007) kan ook.

Formeel beslist het bestuur over toelating (we toetsen bijvoorbeeld of u inwoner van de gemeente Lochem bent). U krijgt z.s.m. bericht terug. We willen de contributie ad € 25,50 per jaar graag per automatische incasso regelen, dus daar vragen we dan meteen toestemming voor. We verzorgen de communicatie zoveel mogelijk per e-mail.

Ja, bedrijven kunnen lid worden van LochemEnergie.

LochemEnergie is een cooperatieve vereniging u.a. met leden. Elk lid betaalt € 25,50 per jaar en elk lid heeft evenveel stemrecht. Een bedrijf heeft dus ook 1 stem in de ledenvergadering.

Samenwerking

LochemEnergie wil graag samenwerken met lokale bedrijven, omdat we denken in gezamenlijkheid sneller stappen naar verduurzaming kunnen zetten. Daarom denken we  op dit moment (najaar 2019) na over mogelijke andersoortige verbindingen met bedrijven, bijvoorbeeld speciale bedrijfslidmaatschappen of partnerschappen.

Wilt u advies of voorstellen doen voor samenwerking? Bel of mail ons even!

Natuurlijk kan dat, maar het is niet noodzakelijk om te profiteren van de voordelen die LochemEnergie u biedt. In principe werkt het zelf produceren, leveren en verbruiken van stroom en gas op basis van uw elektriciteitsaansluiting in uw huis of bedrijfspand.

Simpel gezegd: één stroommeter, één lidmaatschap, veel voordelen.

Helaas, dat kan niet. LochemEnergie is er voor leden die zelf in de gemeente Lochem energie willen produceren en verbruiken. Daarop is ons idee gestoeld.

Mensen die zich melden van buiten Lochem kunnen wel wel noteren als donateur. We zijn ervan overtuigd dat dit model ook in andere gemeentes kan werken. Sterker nog: wij stimuleren en ondersteunen dat.

Op basis van onze ervaringen en kennis willen wij andere coöperatieve verenigingen in de toekomst helpen in de startfase, wellicht ook in uw gemeente? U kunt uw interesse kenbaar maken door u aan te melden bij de nieuwsbrief. Wij houden u op de hoogte van alle belangrijke zaken op dit gebied.

Aan het eind van elk kalenderjaar en met inachtneming van een maand opzegtermijn (dus jaarlijks uiterlijk op 30 november) kan het lidmaatschap beëindigd worden.

Daarbij moet wel gekeken worden naar de producten of diensten die u van LochemEnergie afneemt, want die kunnen de reden zijn dat uw lidmaatschap langer duurt. Als u via LochemEnergie bijvoorbeeld met een contract voor bepaalde duur groene stroom en gas afneemt, of zonnepanelen huurt, dan kunt u pas aan het eind van die contractsperiode opzeggen en dan kunt u ook uw lidmaatschap niet eerder stoppen.

U kunt uw verhuizing dan aan ons doorgeven. Wij verwerken deze in onze administratie. Restitutie van lidmaatschapsgeld is echter niet mogelijk. Verhuizen is een geldige reden om tot ontbinding van uw eventuele contract(en) met LochemEnergie over te gaan.

Levering stroom en gas

Wij bepalen de tarieven in samenwerking met onze energiepartner Greenchoice. Wij zijn geen prijsvechter maar willen tegen concurrerende tarieven uw energie leveren en service bieden. Dichtbij en herkenbaar. En uitsluitend groene energie!

U kunt actuele tarieven vinden onder "Duurzame stroom en gas".

Voor huishoudens en andere kleinverbruikers geldt dat we de prijzen laag kunnen houden door zowel groene stroom als gas aan te bieden. Daarbij is het voor u handig om één factuur en jaaroverzicht te krijgen.

Voor ondernemers (MKB en grootverbruikers) gelden andere voorwaarden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Door onze samenwerking met Greenchoice kunnen we stroom en gas zeer concurrerend aanbieden.

LochemEnergie is geen energiereus met een grote overhead en dure glimmende kantoorgebouwen. Door veel energie en inzet van actieve leden en vrijwilligers houden we onze kosten laag. Door slim samen te werken en diensten zoals bemetering, administratie en facturatie uit te besteden aan specialisten blijven we klein en flexibel.

Dat kan altijd. Evenals andere bedrijven verrekenen we (Greenchoice) uw productie met uw verbruik. Dit heet salderen. Dit betekent dat u voor uw geleverde stroom dezelfde prijs ontvangt als voor de stroom die u afneemt, zolang u maar niet meer opwekt dan u verbruikt. Wij adviseren u niet meer te produceren dan uw eigen verbruik: voor netto teruggeleverde (= opgewekt minus eigen gebruik) stroom ontvangt u namelijk een laag tarief.

Het inkopen en verhandelen van energie is een ongelofelijk ingewikkeld vakgebied: dat laten we graag over aan de specialisten die verantwoordelijkheid dragen voor een goede voorspelling van het energieverbruik bij klanten, bijna van kwartier tot kwartier.

Greenchoice is zo'n specialist met de ervaring én de instelling die bij LochemEnergie past.
 En verder hebben we met Greenchoice afspraken gemaakt om samen te werken aan de diverse energieprojecten in onze gemeente.

Zonnepanelen op particuliere daken

Ten eerste draagt u bij aan het duurzaam maken van Lochem, het verminderen van de CO2-uitstoot en het realiseren van de energietransitie.

Ten tweede bespaart u kosten op uw huishoudbudget. Door de flinke prijsdalingen op zonnepanelen en de scherpe inkoop via LochemEnergie is zelf opgewekte stroom van uw eigen dak goedkoper dan de stroom die u inkoopt.


Als u investeert in zonnepanelen op uw eigen dak haalt u al snel een rendement van meer dan 8%. Met het stijgen van de energieprijzen zal dit alleen nog maar toenemen. Daar kan geen spaarrente tegenop!


Laat u adviseren over de besparingsmogelijkheden in uw situatie.

LochemEnergie realiseert ook collectieve productie van zonne-energie.

In het kader van ons gesubsidieerde project Proeftuin Slim Net kunnen maximaal 250 huishoudens uit de stad Lochem meedoen. In juni 2013 is ons eerste collectieve zonnepark aangelegd op de beide daken van het nieuwe gemeentehuis in Lochem.

Voor het huren van kavels (van vijf panelen) is al veel belangstelling, dus mogelijk zijn we al ‘uitverkocht’ voor het dak van het gemeentehuis. In de loop van 2013 gaan we ook op andere daken in de stad Lochem zonnepanelen plaatsen. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor collectieve zonnedaken in de andere kernen van onze gemeente.

U kunt uw interesse via onze website of telefonisch (0573-764007) kenbaar maken.

LochemEnergie voor bedrijven

Vanzelfsprekend. Ook bedrijven kunnen bijdragen aan het verduurzamen van Lochem. Niet alleen door zelf een deel van het energieverbruik te gaan produceren, maar ook door slimme energiebesparingsmaatregelen. Daarnaast werken we met bedrijven en andere organisaties nu al samen in projecten.

  • Het verduurzamen van de (nieuw)bouw met bijvoorbeeld Kreunen Bouw
  • Samen met wooncorporaties IJsseldal Wonen (voorheen De Groene Waarden) en Viverion realiseren we slimme en duurzame concepten waardoor bewoners langere tijd gegarandeerd zijn van een betaalbare energierekening. Een voorbeeld hiervan werkt al sedert oktober 2012 op nieuwgebouwde huurhuizen in Almen.

De tarieven die we hanteren zijn marktconform en zeker concurrerend. Slim inkopen is echter niet alleen een kwestie van prijs.

We bieden u samen met onze energiepartner Eneco een gegarandeerd groen product, uit herleidbare bron. In de loop van de jaren zullen we zelf steeds meer stroom in Lochem gaan produceren. Op de website van LochemEnergie staan onze tarieven. Laat u zich door ons informeren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Wat we belangrijk vinden is dat de winst niet wegvloeit uit Lochem of naar het buitenland. We willen samen met burgers en bedrijven investeren in een bloeiende en duurzame economie op het Lochemse grondgebied.

De prijzen van zonnepanelen zijn in de laatste drie jaar met een factor 2 tot 3 gedaald. Voor particulieren is het nu eigenlijk altijd al zo dat de stroom van het dak (ook zonder subsidies) goedkoper is dan het in te kopen.

Voor bedrijven gelden andere fiscale regelingen die het aantrekkelijk kunnen maken. Maar bedrijven en instellingen moeten er ook rekening mee houden dat voor hen de besparing op de energiebelasting relatief minder is dan voor huishoudens. Laat u zich vooral door ons adviseren. Samen met de door ons geselecteerde leveranciers bekijken we wat past in uw situatie. En natuurlijk kunt u een bezoek brengen aan collega-ondernemers uit de gemeente Lochem die al zonne-energiesystemen hebben gerealiseerd.

Naast individuele opwekking van zonne-energie wil LochemEnergie collectieve zonneparken realiseren. Het eerste staat gepland voor april 2013. Dit is een oplossing voor particulieren die zelf geen panelen op hun eigen dak willen of kunnen.

Grootschalige collectieve opwekking hangt sterk af van de mogelijkheden om ‘voor de meter’ te mogen salderen. D.w.z. dat particulieren over de kilowatturen die elders geproduceerd worden (bijvoorbeeld op een dak van een bedrijfshal of veestal) geen energiebelasting en BTW betalen. Op dit vlak is in Den Haag heel veel in beweging. Wat er precies uitkomt en wanneer is nog onduidelijk. LochemEnergie zit daar bovenop.

Intelligent netwerk

Vast staat dat huishoudens die meer inzicht hebben in hun (actuele) gebruik ‘als vanzelf’ al 10% minder elektriciteit gebruiken, simpelweg door onnodige verspilling tegen te gaan.

Als je ook je eigen apparatuur kunt registreren en kunt inregelen dan kan dit nog verder oplopen. Het goedkoop inkopen van stroom behoort ook tot de mogelijkheden: veel stroom gebruiken als de prijs laag is, of juist weinig gebruiken als de prijs piekt.Voor de leden uit de stad Lochem betekent het dat er binnen het project plaats is voor maximaal 250 huishoudens, waaronder een 50-tal huishoudens die zonnepanelen op eigen dak hebben of willen installeren. Deze huishoudens krijgen dan de beschikking over een slimme meter, en een intelligent energiemanagement systeem. Via dit systeem krijgt men actuele informatie over energie/opwekking, tarieven en verbruik.

De Universiteit Twente is bij het project betrokken omdat men modellen heeft ontwikkeld waarmee het energieverbruik gemonitord kan worden en waarmee voorspellingen en simulaties kunnen worden gedaan omtrent de vraag en de productie. Door directe terugkoppeling aan de huishoudens is de verwachting dat zowel energie bespaard kan worden, maar ook dat door betere balancering de energietarieven naar beneden kunnen.

Wij hebben geprobeerd om subsidie te krijgen om het project in de hele gemeente Lochem uit te rollen. Dit is niet helemaal gelukt. Er was onvoldoende budget waardoor we het project hebben moeten focussen op de stad Lochem. Voor de andere kernen zijn we aan het onderzoeken of we op andere wijze iets vergelijkbaars kunnen bereiken.