Skip to main content

De structuur van LochemEnergie

De leden zijn de eigenaren van LochemEnergie. Daarnaast is er een bestuur dat het beleid bepaalt en een directie voor het dagelijks bestuur.


De actieve kern van LochemEnergie bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers. Alleen de directeur en een aantal mensen op kantoor zijn part-time in loondienst. Daarnaast worden af en toe deskundigen op projectbasis ingehuurd.