Euregio

Bürger für Energie/Energie voor Burgers

In opdracht van LochemEnergie voert CCI-consult een project uit waarbij kennisoverdracht plaatsvindt tussen Nederlandse en Duitse Energiecoöperaties. Doel is om van elkaar te leren.

De situatie in Nederland en Duitsland is heel anders: in Duitsland zijn (lokale) energiecoöperaties al jarenlang zeer gebruikelijk. Ook zij hebben bijgedragen aan een stijging van duurzame energieproductie, veelal door collectieve investeringen in zonne- en windenergie-installaties. 

Een ander doel is om na te denken over gemeenschappelijke doelen, uitdagingen en opgaven. Waar mogelijk kunnen deze omgezet worden in concrete projecten voor de komende jaren. 

De betrokken projectpartners (naast LochemEnergie) zijn Gemeente Lochem, Provincie Gelderland, Universiteit Nijmegen en Landkreis Osnabrück. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Interregprogramma: Euregio

www.deutschland-nederland.eu