Windenergie

Alleen met zon redden we het niet

Zonne-energie is mooi, geproduceerd op eigen dak of op collectieve daken of velden. Maar de zon schijnt niet 24/7. We hebben meer energie nodig in de avond, gedurende de nacht en in de winter. Opslag van elektriciteit is vooralsnog een zeer dure aangelegenheid. Windenergie is nodig. Windenergie is een schone hernieuwbare energiebron. Wind is van ons allemaal.

In 2013 heeft LochemEnergie met een interne werkgroep een visie ontwikkeld over windenergie: een eigen-wijze kijk op lokale windenergie. In november 2015 is IJsselwind opgericht, een samenwerkingsverband met drie andere energiecoöperaties ZET uit Zutphen, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst. Op de zoeklocatie De Mars-Twentekanaal is een klein windmolenpark in ontwikkeling, vlakbij de huidige drie turbines en op de plek waar de vier gemeenten aan elkaar grenzen.

Lees voor meer informatie op ijsselwind.nl