Waterkracht

LochemEnergie vindt waterkracht een schone duurzame bron van energie. En we hebben veel stromend water in onze gemeente. Diverse studies werden verricht naar de mogelijkheden om waterkracht op te wekken in de Berkel. Resultaat is dat er voldoende water, verval en stroomsnelheid is om elektriciteit op te wekken.

Het bestuur van LochemEnergie heeft zich uitgesproken voor waterkracht. En daar staan we niet alleen in: de gemeente Lochem, het Waterschap Rijn en IJssel en veel burgers vinden het ook een prachtige vorm van lokale productie van duurzame energie.
 

EefdeWaterkracht

LochemEnergie is bezig met de plannen voor het realiseren van een nieuw energieproject: EefdeWaterkracht.

Naast het sluizencomplex in Eefde valt het Berkelwater via 2 stuwen 3,5 m naar beneden. Achter één van deze stuwen is een turbine gepland waarmee voor ca. 100 huishoudens stroom kan worden opgewekt. Meer weten?

Kijk op de website www.eefdewaterkracht.nl