Water als bron voor stroom

LochemEnergie vindt waterkracht een schone duurzame bron van energie. En we hebben veel stromend water in onze gemeente. Diverse studies werden verricht naar de mogelijkheden om waterkracht op te wekken in de Berkel en op het sluiscomplex te Eefde. Resultaat is dat er voldoende water, verval en stroomsnelheid is om elektriciteit op te wekken. Maar...., waterkracht is een dure energiebron en heeft een lange terugverdientijd. Aan de andere kant is waterkracht ook aaibaar, is mooi om te zien, produceert stroom op momenten als we er weinig van hebben (in de avonduren en in de winter).

Het bestuur van LochemEnergie heeft zich uitgesproken voor waterkracht. En daar staan we niet alleen in: de gemeente Lochem, het Waterschap Rijn en IJssel en veel burgers vinden het ook een prachtige vorm van lokale productie van duurzame energie.

Alleen met zon redden we het niet

Zonne-energie is ook mooi, geproduceerd op eigen dak of op collectieve daken of velden. Maar de zon schijnt niet 24/7. Waterkracht ook niet, maar beide bronnen vullen elkaar goed aan. In zomerse periodes als de zon overvloedig schijnt valt er weinig regen en staan de stuwen in de Berkel dicht en wordt extra water van de IJssel in het Twentekanaal gepompt. Andersom, in de winter is er weinig zon maar stroomt de Berkel en het Twentekanaal overvloedig. Samen kunnen deze energiebronnen beter in onze elektriciteitsbehoefte voorzien. LochemEnergie wil zo veel mogelijk onze energievraag zelf lokaal produceren.  Dan hoort waterkracht daar ook bij.

Opslag van energie is mogelijk

Opslag van energie in accu’s is erg duur. Elektrische auto’s zullen in de toekomst geschikt worden gemaakt, maar dat duurt nog even. Waterkracht is ook voor energieopslag interessant. Water kan namelijk bovenloops van de sluis of stuw enige tijd worden opgeslagen. Niet te lang, want dan zouden de dijken en het land  overstromen, maar wel in een dagelijks ritme. Dus water wordt opgespaard gedurende de dag (als er voldoende zonnestroom is) en de waterkrachtcentrale kan met prioriteit in de avonduren draaien en dan stroom leveren tijdens de piekbelasting. Wij merken als consument er (nu nog) niets van dat de marktprijs van stroom in de avonduren veel hoger is dan tussen de middag of nacht. Als echter in de toekomst de kostprijs voor elektriciteit per kwartier moet worden afgerekend, dan is eigen stroom opwekken in de avond goede business.

En dan is er nog de mogelijkheid. Met de overcapaciteit van zonne- of windenergie (goedkope zonnestroom) overdag kan water opgepompt worden tot boven de stuw of sluis. In de avond stroomt het water weer omlaag door de turbine voor de opwek van dure avond stroom.

Keuze voor techniek in stad Lochem en bij aflaat Berkel te Eefde

Er zijn diverse waterkrachtinstallaties op de markt. Veelal zijn het dikke pijpen waar een ‘schroef’ in draait door het vallende water. De schroef laat een dynamo draaien en het ‘licht’ gaat aan. LochemEnergie wil bijvoorbeeld wel zo’n buisvijzel bij de aflaat van de Berkel te Eefde. Op het internet zijn ook futuristische ontwerpen te bewonderen.

LochemEnergie kiest graag voor een beproefde techniek, maar de kosten zijn sowieso hoog. Daarom heeft een enthousiast lid van LochemEnergie een eigen installatie ontwikkeld voor de stuw bij de fietsbrug te Lochem stad. De installatie heeft veel potentie. Binnenkort komt daar meer informatie over.

Visvriendelijkheid

Een van de LochemEnergie voorwaarden voor waterkracht is dat de installatie geen vissterfte veroorzaakt. Omdat de schoepen van de turbine langzaam draaien kan de vis, zonder dronken te worden, afzwemmen naar beneden. Soms kan een installatie ook als vistrap worden gebruikt want de vis kan tegen de stroom in naar boven zwemmen. In het geval van de stuw in stad Lochem is dat niet echt nodig, want er is in het project Beleef de Berkel een nieuwe vistrap aangelegd.

Komt de waterkrachtcentrale er?

Ja, dat hopen we van wel, omdat alle partijen positief zijn over waterkracht. Maar er is meer nodig. De komende tijd zal LochemEnergie voorbereidingen treffen. Denk dan aan het regelen van vergunningen, contracteren van de beste waterkracht bouwer, subsidies zeker stellen, etc. Maar daarnaast moeten alle leden van LochemEnergie en de buren van de installaties enthousiast zijn en actief worden. Hoe u kunt bijdragen hopen we snel te kunnen informeren.

Voor nadere informatie of als u actief wilt worden voor de waterkrachtcentrale, neem contact op met: tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net