Subsidie hulp

Op energiegebied zijn diverse subsidies mogelijk. In sommige gevallen kan LochemEnergie u (laten) ondersteunen om te onderzoeken of subsidie mogelijk is, of u helpen met tips.

Op deze pagina vindt u informatie over:

1. Subsidie energiebesparing eigen huis

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de 'Subsidie energiebesparing eigen huis' aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen.

De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaars en verenigingen van eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.
U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

  • Energiebesparende maatregelen
    U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.
  • Aanvullende maatregelen
    Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.
  • Zeer energiezuinig pakket
    Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Budget 2016-2017

In de eerste ronde is € 20,5 miljoen beschikbaar. Deze loopt van 15 september tot 1 maart 2017.

Aanvragen

Op 15 september 2016 vanaf 09:00 uur kunt u uw aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op: Rijks-subsidies voor isolatiemaatregelen

Meer informatie over energiebesparen?

 

Video Energiebesparen doe je nu