Slim Net Lochem afgerond

De productie van stroom uit zonne- en windenergie varieert van moment tot moment. Veel of weinig zon, harde of zachte wind. De behoefte aan energie varieert ook voortdurend. Dag, avond of nacht maakt veel uit.  Dat kan leiden tot knelpunten voor het elektriciteitsnet. Slim Net is een proef van Alliander, Universiteit Twente, LochemEnergie, Eaton en Locamation om de groene energieproductie beter op de energievraag af te stemmen. Lochem was van 2012-2015 één van de twaalf proeftuinen in Nederland!

Slim Net Lochem onderzocht:

  • Wat kunnen burgers zelf doen om pieken en dalen in energiegebruik te voorkomen? Je kunt denken aan energiebesparing, maar ook aan apparaten inschakelen wanneer zonnestroom wordt opgewekt.
  • Wat kan LochemEnergie doen om het aanbod van duurzame energie beter te laten passen op het gebruik van haar klanten? Bijvoorbeeld het aankoppelen van eigen lokaal opgewekte waterkracht, windenergie, biomassa. Kunnen die het netwerk stabieler maken? En hoe moet dat dan?

Deelnemer worden Slim Net Lochem

LochemEnergie is een van de 12 projecten in Nederland die is aangewezen als proeftuin voor intelligente netten (zogenaamde smart grids). Daar hebben ongeveer 170 leden van LochemEnergie aan meegedaan.

Wat leverde het de deelnemers op?

  • Leden kregen gratis de beschikking over een slim meetsysteem. Een klein apparaatje dat in uw meterkast per stroomgroep het verbruik bijhoudt en ook aangeeft hoeveel u zelf aan stroom produceert.
  • Deze informatie konden zij op elk moment van de dag aflezen op hun PC of smartphone. Hiermee beschikten zij over ‘harde feiten’ om op energie te besparen.
  • Deelnemers kregen gratis adviezen van de Universiteit Twente die als partner bij dit project betrokken was. Zo konden zij zien wat het voordeligste moment is om bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten of een elektrische auto op te laden. Dit kon extra besparingen van 10 tot 15 % opleveren.
  • Deelnemers konden gebruikmaken van elektrische auto’s van LochemEnergie, die geladen zijn op momenten dat er veel stroom geproduceerd wordt. 

Wilt u meer informatie over de resultaten van Slim Net Lochem? Neem dan contact op met de projectleider Slim Net Lochem: paul.stolte@lochemenergie.net

Lees meer over de samenwerking op In4Energy.
Lees meer in de onderstaande folders: