LochemEnergie dat is je eigen energie

LochemEnergie is een coöperatie, gericht op het versnellen van de lokale opwek van energie in de gemeente Lochem. We willen dat samen doen met zoveel mogelijk burgers en bedrijven. Dat betekent dat u lid kunt worden van onze coöperatie en gebruik kunt maken van onze gezamenlijke kennis en ervaring voor uw eigen energie. Maar daarnaast kunt u door uw lidmaatschap mee bepalen waar LochemEnergie aandacht en geld aan besteedt. LochemEnergie, dat is je eigen energie!

Verantwoording en stemrecht

De coöperatie heeft een onbezoldigd bestuur. Jaarlijks leggen zij verantwoording af over het werk van de coöperatie en de besteding van de gelden van het afgelopen jaar. 

Tevens leggen zij hun plannen met financiële onderbouwing voor het komende jaar voor. Als lid ontvangt u de bijbehorende informatie op tijd. Op de jaarvergadering kunt u vragen stellen en heeft u stemrecht.

Word ook lid

Vrijwilligers

LochemEnergie is een vrijwilligersorganisatie. Er is veel werk te verrichten. Als vrijwilliger bent u door het hele jaar heen nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie en heeft u uiteraard invloed. Heeft u interesse? Neem contact op met Bert van Es, bert.vanes@lochemenergie.net