LochemEnergie bent u zelf!

LochemEnergie is een coöperatie. Dat betekent dat u lid kunt worden en daarmee kunt u mee bepalen waar LochemEnergie aandacht en geld aan besteedt. LochemEnergie: dat bent u!

Verantwoording en stemrecht

De coöperatie heeft een onbezoldigd bestuur. Jaarlijks leggen zij verantwoording af over het werk van de coöperatie en de besteding van de gelden van het afgelopen jaar. 

Tevens leggen zij hun plannen met financiële onderbouwing voor het komende jaar voor. Als lid ontvangt u de bijbehorende informatie op tijd. Op de jaarvergadering kunt u vragen stellen en heeft u stemrecht.

Word ook lid

Vrijwilligers

LochemEnergie is een vrijwilligersorganisatie. Er is veel werk te verrichten. Als vrijwilliger bent u door het hele jaar heen nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie en heeft u uiteraard invloed. Heeft u interesse? Neem contact op met Bert van Es, bert.vanes@lochemenergie.net