Een ‘woningabonnement’: uw huis verduurzamen zonder zelf te investeren!

Zoals u wellicht al wel weet werkt LochemEnergie regelmatig - als het om energie besparen gaat - samen met de coöperatie ‘Opgewekt Lochem’, wat een samenwerking is van lokale ondernemers in de bouwketen: aannemers, installateurs en energieadviseurs.

Woningabonnement

LochemEnergie is nu benaderd door de gemeente Lochem en Opgewekt Lochem in verband met het volgende. In de omliggende gemeenten Zutphen en Deventer is een zogenaamd ‘woningabonnement’ ontwikkeld, wat inhoudt dat eigenaren van woningen energiebesparende en comfortverhogende maatregelen kunnen treffen, zonder dat ze daar zelf in hoeven te investeren. De maatregelen worden betaald uit de bespaarde energiekosten gedurende een bepaalde tijd. In Deventer worden nu in 25 woningen maatregelen gerealiseerd.

Proef met 25 woningen in gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft het initiatief genomen om ook in onze gemeente een proef met 25 woningen met dit woningabonnement op te gaan zetten, uit te voeren door Opgewekt Lochem. Zij willen dat graag in samenwerking doen met LochemEnergie. LochemEnergie wil daar aan meewerken omdat wij verwachten dat het woningabonnement meer mensen de mogelijkheid geeft de kwaliteit van hun huis te verbeteren. Wij vinden het daarom plezierig dat wij u als lid van LochemEnergie als eerste hiervoor in aanmerking kunnen laten komen.

Hoe werkt het Woningabonnement?

Energieadviseurs van Opgewekt Lochem komen bij u langs en stellen samen met u een energiebesparend maatregelenpakket op. Dat kan spouwmuurisolatie zijn of dubbel glas, maar ook een zeer energiezuinige koelkast. De adviseur kijkt samen met u of de kosten voor het woningabonnement dusdanig zijn dat uw huidige energielasten gelijk kunnen blijven en uit de energiebesparingen de maatregelen betaald kunnen worden. U hoeft dus niet zelf te investeren! Lees meer in de brochure over de werking van het Woningabonnement in de bijlage.

Meer info

Gemeente Lochem, Tjitske Osinga: t.osinga@lochem.nl
Opgewekt Lochem, Herbert Klein Brinke: meutstegebouw@planet.nl
LochemEnergie, Paul Stolte: paul.stolte@lochemenergie.net