EefdeWaterkracht

EefdeWaterkracht

LochemEnergie is bezig met het realiseren van een nieuw energieproject: EefdeWaterkracht.

Naast het sluizencomplex in Eefde valt het Berkelwater via 2 stuwen 3,5 m naar beneden. Achter één van deze stuwen is een turbine gepland waarmee voor ca. 100 huishoudens stroom kan worden opgewekt. Meer weten?

Kijk op de website www.eefdewaterkracht.nl

Benieuwd hoe een turbine werkt? Kijk het bovenstaande flimpje