Collectieve opwek van energie

Heeft u geen geschikt dak om zonnepanelen op te leggen? Staat uw huis onder de bomen? Of verkeerd op de zon? Rieten kap? Of vindt u (of uw partner) het gewoon niet mooi?

LochemEnergie wil duurzame energie voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar maken. Door samen te werken in onze coöperatie kunt u net zo goed duurzame energie op een andere plek opwekken. En met een goed rendement. Op andermans dak, in en collectief zonpark, of bijvoorbeeld met waterkracht.

LochemEnergie is gestart met een tweetal nieuwe zonparken, en met de voorbereiding van een waterkrachtcentrale in de Berkel. Voor beide soorten kunt u zich nu (vrijblijvend) inschrijven. Inschrijving is mogelijk voor leden in bepaalde postcodegebieden. U vindt hierover meer informatie in de inschrijfmodule. U verplicht zich nog niet met deze inschrijving, dat gebeurt pas als u van ons de definitieve aanbieding heeft ontvangen en u het daar mee eens bent. U hoeft uiteraard ook nog niet te betalen.

Kies hieronder een deurtje als u vrijblijvend op de wachtlijst wilt worden geplaatst voor deelname:

Ga verder voor collectief zon
Ga verder voor collectieve waterkracht