Adopteer elektrische auto

Onze elektrische deelauto’s zijn een succes en dat blijkt ook uit de verzoeken die wij krijgen en de belangstelling die we proeven in de kernen van de gemeente Lochem om daar elektrische deelauto’s mogelijk te maken. Vanuit die interesse denkt LochemEnergie te kunnen starten met  deelauto’s in de kernen. Een mooi alternatief voor een eventuele extra auto. Wij zoeken naar leden die actief mee willen denken en doen in deelautoprojecten in al onze kernen.

Hoe zou het kunnen werken?

Een ‘trekker’ voor een elektrische deelauto zoekt (met LochemEnergie) een groepje geïnteresseerden om een ‘adoptiefamilie’ te vormen. Zij maken afspraken wie wanneer de auto ter beschikking heeft, de plek waar de auto komt te staan, de laadpaalvoorziening, hoe de sleuteloverdracht kan worden geregeld (sleutelkastje), etc. onder begeleiding van LochemEnergie. LochemEnergie wil dat minimaal 80% van de kosten van de auto daarmee worden terugverdiend: zo’n 350 € per maand. De rest kan verdiend worden aan de vrije verhuur via de website van LochemEnergie op tijden en dagen dat de adoptiefamilie de auto niet nodig heeft. Als 7 huishoudens meedoen aan een deelauto, komt dat neer op slechts 50 € per maand. Maar een groepje van drie kan uiteraard ook als u vaker wilt rijden...

Proef in Gorssel met groeps-app

In Gorssel heeft een groep van 8 geinteresseerden een slimme app-groep opgezet. Ze regelen het helemaal zelf. We hopen dat meer mensen mee gaan denken om het in hun buurten of in ‘adoptiefamilies’ te laten gebeuren. Want er zijn vast heel veel manieren om een deelautoproject vorm te geven.

Mail als je  interesse hebt

Tonnie Tekelenburg organiseert bijeenkomsten voor belangstellenden als er voldoende animo is in een kern of wijk. In Almen en in Gorssel is al een groep actief, maar er moeten veel meer groepen en adoptiefamilies actief worden, want hoe meer mensen meedoen, hoe fijnmaziger en flexibeler ons netwerk kan worden. Voor meer informatie en om aan te melden: tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net