Producten

LochemEnergie gaat zelf schone, groene energie produceren voor de burgers van de gemeente Lochem, en ondersteunt alle initiatieven die daar aan bijdragen. 

Zo lang we nog niet volledig in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien is ook de energie die we moeten inkopen 100% groen, oftewel CO2-neutraal! Dat doen we bij Greenchoice.