Skip to main content
illustratie met bolletjes, verbeelding van een brainstorm

Graag meer jongeren bij LochemEnergie

Marloes van Schaik (bekend als klimaatburgemeester) en Heidi Olde Scheper (docente en kunstenares) zouden graag zien dat meer jongeren zich aansluiten bij LochemEnergie. Ze willen een brainstorm organiseren: met jongeren over jongeren.

Het valt beide initiatiefnemers op dat de gemiddelde leeftijd onder de leden van de burgercoöperatie behoorlijk hoog is. "Ver boven het landelijk gemiddelde van 42,4 jaar," aldus Marloes van Schaik. En Heidi Olde Schepper vult aan: "Wij willen heel graag meer jongeren bij onze club betrekken. Daarom vragen wij of je mee wilt denken hoe we de jongeren kunnen bereiken om hen te betrekken bij onze activiteiten."

 

Duurzaamheid is juist een thema dat de jongere generaties raakt, vinden beiden: "De transitie naar een duurzame samenleving is noodzakelijk om de wereld ook voor hen en de generaties daarna leefbaar te houden. Maar hoe bereik je deze jongere doelgroep? En hoe betrek je hen bij onze activiteiten? Vragen waar we graag samen met jullie over willen nadenken."

 

Vind jij het leuk om hierover mee te denken of heb je concrete ideeën?
Mail uiterlijk 15 maart naar bijeenkomst@lochemenergie.net.
Dan nodigen we je uit voor een brainstorm sessie (datum en locatie volgen nog).