Skip to main content

Faillissement Trianel

Rond de Kerst hebben wij onze leden geïnformeerd over de gang van zaken in verband met de faillissementsaanvraag van Trianel. Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar beland en is er meer duidelijkheid over de procedure.

Zoals ook in ons eerdere bericht aangekondigd hebben wij intensief overleg gehad met de Nederlandse mededingingsautoriteit NMa en met de curator die het faillissement van Trianel moet afwikkelen. Onze insteek daarbij was dat wij het liefst al onze klanten tegelijk bij één nieuwe samenwerkingspartner zouden willen onderbrengen die qua voorwaarden te vergelijken is met Trianel. Dit zou dan een uitzondering vormen op de “standaardprocedure” dat de NMa de klanten automatisch herverdeelt onder bestaande leveranciers.

De periode die we daarvoor zouden hebben zou aflopen op 9 januari a.s. De NMa heeft ons echter gisteren bericht dat zij toch hebben moeten besluiten om per direct tot herverdeling over te moeten gaan. De curator had namelijk aangegeven dat de inkoop van met name elektriciteit niet meer vanuit de boedel kon worden opgevangen. Deze herverdeling hebben ze op 2 januari laten uitvoeren.

Dit betekent dat onze klanten inmiddels automatisch zijn geswitcht naar een “tijdelijk onderkomen” van één van de huidige Nederlandse leveranciers. De NMa heeft de klanten van Trianel vrijblijvend ondergebracht bij een 12-tal leveranciers, maar kan (en mag) ons op dit moment niet aangeven wie bij wie is ondergebracht. De procedure die nu volgt is dat iedere ex-klant van Trianel de komende dagen een offerte zal ontvangen van de energieleverancier waar hij/zij nu door de NMa is ondergebracht . Binnen 30 dagen kunnen deze klanten beslissen of zij zich daarmee kunnen verenigen of dat ze bij een andere leverancier willen worden ondergebracht.

Wij betreuren weliswaar dat het niet mogelijk is gebleken om “alles in 1 keer” op te lossen, maar het geeft ons op deze manier ook wel wat meer tijd om de onderhandelingen met een nieuwe partij zorgvuldig te doorlopen.