Skip to main content

Buurtaanpak bij energietransitie

LochemEnergie wil meer mensen bij de energietransitie betrekken door buurtgewijs te gaan werken. De ervaring die is opgedaan bij de buurtaanpak in het Larense Broek maakt enthousiast. De Gemeente Lochem, dorpsraden en buurtschappen zijn geïnteresseerd. Binnenkort gaan we meer ervaring opdoen met de buurtgewijze aanpak, en wel voor de uitrol van kleinschalige, collectieve warmtenetten. Inmiddels zoekt LochemEnergie al naar mensen die opgeleid willen worden tot buurtbegeleider. Iets voor jou?

Energiecoaches willen meer
Vorig jaar drongen de energiecoaches al aan op een discussie over de vraag hoe LochemEnergie meer huishoudens zou kunnen bereiken. De energiecoaches zijn volop aan het werk, dus ze worden goed door de individuele huishoudens in de gemeente Lochem gevonden. Maar toch vinden de coaches dat de energietransitie te traag gaat. Een buurtgewijze aanpak zou kunnen helpen, bedachten zij.

Buurtaanpak in het Larense Broek
Op vrijwel hetzelfde moment vroeg de Stichting Buurtbelangen Larense Broek of LochemEnergie kon helpen met het ontwikkelen van een Buurt Energie Strategie (BES, als tegenhanger van de Regionale Energiestrategie, RES). Dit was meteen een mooie kans om ervaring op te doen met de buurtaanpak! Op dit moment zijn er al mooie resultaten, die binnenkort in het Larense Broek zullen worden besproken (reden waarom we ze hier nog niet noemen). En hoewel de BES nog niet is afgerond, is wel duidelijk dat een buurtgewijze aanpak veel mensen activeert om mee te doen aan de energietransitie. Dit is mede de reden waarom we nu de warmteprojecten buurtgewijs gaan introduceren.
Enthousiasme bij gemeente en dorpsraden
Tijdens de inspreekavond over de RES 1.0 bleek dat veel partijen, zoals de dorpsraden, zeer gecharmeerd zijn van een buurtaanpak/BES. Ook de wethouder en politieke partijen zijn positief over de buurtaanpak: van onderop buurtschappen en wijken begeleiden bij concrete stappen in de energietransitie. We zijn in contact met de ideeënmakelaars van de gemeente. Samen willen we het proces en de inhoud nader invullen. Ook gaan we graag met buurtcomités en dorpsraden in gesprek over waar behoefte aan is en hoe LochemEnergie kan ondersteunen.

Word jij buurtbegeleider?
Intussen gaat LochemEnergie buurtbegeleiders werven en opleiden. Dus naast de individuele aanpak van de energiecoach komt er een team bij van buurtbegeleiders voor de collectieve aanpak. Ben je geïnteresseerd om ook buurtbegeleider te worden en of wil je in je eigen straat/wijk een actie opzetten of laten opzetten? Neem dan contact op met Tonnie Tekelenburg .