Skip to main content

Duurzaamheid ontbreekt in Woonvisie Gemeente Lochem

In een schriftelijke reactie op de concept Woonvisie van de Gemeente Lochem constateert LochemEnergie dat een visie op duurzaam bouwen ontbreekt, evenals een visie op een energieneutrale woonomgeving en infrastructuur. Gezien de klimaatdoelen en de urgentie van energiebesparing is dit een grote misser. LochemEnergie verwacht een nieuwe aangepaste versie van deze Woonvisie. Lees de reactie van LochemEnergie op Woonvisie Gemeente Lochem.