Skip to main content

Stage-opdracht business cases Collectieve warmtenetten

Binnen zustercoöperatie LochemEnergie Warmte is afgelopen zomer hard gewerkt aan het verzamelen van technische en financiële gegevens voor het uitwerken van business cases voor kleinschalige, collectieve lage-temperatuur-warmtenetten. Stagestudent Nikki van de Rijdt zijn we zeer dankbaar voor het vele werk dat ze heeft verzet. Inmiddels is er informatie over warmte uit asfalt, oppervlaktewater (aquathermie) en PVT-panelen (die zowel warmte als elektriciteit opwekken). Ook individuele oplossingen zoals overstappen op een (hybride) warmtepomp, zijn onderzocht.

Een klankbordgroep van 15 personen is begonnen met het bedenken van een buurtaanpak die tot collectieve warmteprojecten zou moeten leiden.

Bij de foto:Stagiaire Nikki van de Rijdt geeft een presentatie voor de klankbordgroep