Skip to main content

Onderzoeker gezocht: Past kleinschalig wind op Kwinkweerd?

Durf jij buiten de bestaande kaders te denken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om kleinschalig wind te realiseren op een industrieterrein? Wij zoeken een lid van LochemEnergie die in opdracht van de gemeente Lochem en LochemEnergie wil onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn voor kleinschalige windenergie op industrieterrein Kwinkweerd.

De vraag is of LochemEnergie een deelonderzoek kan doen naar de potentie van kleinschalige wind op het terrein van de Kwinkweerd. Meer specifiek naar de mogelijkheden van kleine windturbines. Op voorhand weten we dat los van de context de businesscase van kleine windturbines niet kansrijk is. Maar… in de context van de Kwinkweerd ligt dat wellicht genuanceerder. Daarnaast is het van belang om verder te kijken dan alleen het financiële aspect van kleine windturbines. Misschien zijn er andere aspecten die het juist interessant kunnen maken om kleine turbines op te nemen in een groter plan.

Het onderzoek moet in 2022 worden afgerond, maar kan al dit jaar worden opgepakt. Voor het onderzoek heeft de gemeente een budget beschikbaar. Het is goed mogelijk om het onderzoek op te splitsen in twee fases, waar in een eerste fase wordt onderzocht welke kansen vragen om verdergaand onderzoek die in de tweede fase verder worden opgepakt.

LochemEnergie heeft vanuit de gemeente Lochem het verzoek gekregen om een onderzoek te doen in het kader van Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Toekomstbestendige Bedrijventerreinen is een van de projecten waarin de Cleantech Regio onderzoekt hoe we in de regio ‘groen kunnen groeien’. De gemeente Lochem concentreert zich voor het onderzoek op twee industrieterreinen: Kwinkweerd en Aalsvoort. Op Aalsvoort is het thema ‘samenwerking’ en op de Kwinkweerd ‘energie’, met name zon en wind.

Interesse? Meer weten? Neem contact op met Maarten Delen.