Skip to main content

Buurtgewijze aanpak energietransitie

“Alleen ben je sneller, samen kom je verder”

In de hele energietransitie blijkt dat samenwerken ‘van onderop’ vaak leidt tot een grotere motivatie en een betere draagkracht. Elke buurtaanpak valt of staat met de instemming van de bewoners. Maar om met iets te kunnen instemmen is het nodig dat je voldoende verstand hebt van de voorgestelde plannen: de aanpassingen in je woning en in de openbare infrastructuur. Pas dan kun je ontwerpende, uitvoerende en beherende partijen je vertrouwen geven. Samen kom je dan verder. Bovendien betrek je meer mensen bij de energietransitie én worden mensen meer betrokken bij de energietransitie.

Op buurtschapniveau: de BES in Larensebroek


LochemEnergie ondersteunt momenteel de eerste Lochemse BES: de Buurt Energie Strategie van buurtschap de Larense Broek e.o. Hier namen bewoners zelf het initiatief en bepalen wat en hoe ze willen bijdragen aan de energietransitie. Verschillende dorpsraden hebben al aangegeven iets te voelen voor een BES.Op wijk- of straatniveau


Hier kunnen complexe onderwerpen worden opgepakt zoals aardgasvrij wonen. Maar ook kleinere (eenmalige) activiteiten kunnen samen worden aangepakt. Denk aan bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van materialen of elkaar helpen bij het isoleren van daken.
Wat is de volgende stap in jouw buurt? Meld je met jouw plan of behoefte via info@lochemenergie.net