Skip to main content

Buurtaanpak energietransitie via buurt-aanjagers: Maak jij je buurt wakker?

Voor een buurtaanpak van de energietransitie is de hulp van buurt-aanjagers nodig: buurtbewoners met kennis van allerlei aspecten van de buurt-warmtetransitie, die weten waar samenwerkingskansen liggen en hoe ze die samen met hun buurtbewoners kunnen vertalen in een concreet plan. Zo jagen ze de warmtetransitie in hun buurt aan.


Gratis training voor buurt-aanjagers

Voor deze buurt-aanjagers start een gratis training op 9 december om 15.00 uur via ZOOM.
Voor aanmelding of meer info, mail naar Tonnie Tekelenburg

Hoe ziet de training eruit?


De training is gericht op de eerste fase in het hele veranderingsproces: de fase waarin de opties voor techniek, bewonersbetrokkenheid, financiering en organisatie nog open staan. Het eindresultaat is een buurtwarmteplan waarin over deze onderwerpen de voorkeursopties zijn vastgelegd.
De training is gebaseerd op de kennis en ervaring die Energie Samen (koepel van duurzame energiecoöperaties Nederland) inmiddels over buurtwarmte heeft verzameld. De training bestaat uit 5 online bijeenkomsten van 1,5 uur  en een langere afsluitende bijeenkomst. De theorie wordt zo veel mogelijk behandeld in de vorm van kennisclips die de deelnemers vooraf thuis bekijken. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers ook aan opdrachten waarbij ze de verkregen inzichten toepassen in hun eigen situatie. Tijdens de bijeenkomsten zelf ligt de nadruk op de bespreking van opdrachten en het uitwisselen van ervaringen. Alle presentaties, materialen en voorbeelden worden verzameld en gedeeld in een online omgeving.

NB: LochemEnergie zoekt ook buurt-procesbegeleiders: vrijwilligers die LochemEnergie de komende jaren willen ondersteunen bij de verschillende buurtaanpakken in Lochem.