Uitnodiging 12 april: Energievoorziening van de toekomst?

Kom 12 april 19:30 - 21.30 uur naar het Gemeentehuis Lochem voor een boeiende avond met hapje/drankje na afloop

Wat de verkiezingsuitslag ook wordt, LochemEnergie biedt u meteen een boeiend programma met een blik op de toekomst van onze lokale duurzame energievoorziening!

Wat komt er op ons af nu het nieuwe kabinet plannen smeedt om de energieregels te veranderen? Wat moeten we met opgewekte stroom als we niet thuis zijn? Verdien ik straks mijn investering wel terug? Wat kan een energiecoöperatie zoals LochemEnergie betekenen?

Drie onderwerpen passeren op 12 april kort en krachtig de revue:

  1. Onderling verhandelen van stroom

We laten de resultaten zien van de recent afgeronde pilot (LochemEnergie, Greenchoice en HanzeNet) waarbij virtueel onderling verhandelen van opgewekte stroom met Blockchain-technologie centraal stond.

  1. Lokale opslag van stroom

Het verhaal van Gridflex uit Heeten waar – in het echt - een experiment wordt uitgevoerd met gebruik van experimentele ontheffing van de elektriciteitswet, en waarbij men voor lokale opslag gebruik maakt van zeezoutbatterijen.

  1. Collectieve opwek (als het thuis niet kan)

Om klimaatdoelstellingen te halen zal in de gemeente Lochem zwaar ingezet moeten worden op duurzame lokale opwek. Iedereen kan daaraan meedoen. Uitleg over de mogelijkheden voor het samen opwekken met fiscaal voordeel.

Komt allen, maar wilt u zich s.v.p. vooraf aanmelden door een mailtje te sturen naar administratie@lochemenergie.net waarbij u aangeeft met hoeveel personen u komt? Dit i.v.m. de ruimte en de catering.