Extra: Nieuws van IJsselwind

Waarschuwingsbericht

  • The service having id "twitter" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "facebook" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "linkedin" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "print" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "printmail" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "facebook_like" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
LochemEnergie is met de energiecoöperaties van Zutphen, Voorst en Brummen voor windenergie een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam IJsselwind BV.

De komende tijd staat er voor IJsselwind heel wat te gebeuren. Hierover bericht IJsselwind in onderstaande nieuwsbrief. Er is ook een brochure gemaakt, die u via deze nieuwsbrief kunt downloaden. Zo brengt IJsselwind u op de hoogte van de stand van zaken rond haar plannen: het realiseren van drie windmolens bij het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen.

Omdat LochemEnergie een van de deelnemers in IJsselwind is, is besloten u te informeren en deze nieuwsbrief aan u door te sturen.

LochemEnergie vindt instemming van haar leden met windenergie van groot belang. Tijdens algemene ledenvergaderingen wordt hier aandacht aan gegeven. Mogelijk gebeurt dit weer op de algemene ledenvergadering van 1 juni 2017.

Wij vragen voor nu om u vooral te laten informeren over IJsselwind, door IJsselwind.

 

Lees in de nieuwsbrief van IJsselwind over:

Publiekscampagne 'Wij gaan voor de wind!' gestart

Onlangs is IJsselwind een grote publiekscampagne gestart, onder het motto 'Wij gaan voor de wind!' Met de campagne willen wij de bewoners in de regio goed informeren over onze plannen. Alle huishoudens in de directe omgeving van de door ons beoogde windmolenlocaties krijgen een brochure in de bus. Ook worden er posters en flyers verspreid in de omgeving. U komt ons dus vast ergens tegen de komende tijd!

Bezoek de vernieuwde website van IJsselwind of bekijk onze brochure.

Help ons bij het realiseren van onze plannen: participeer in IJsselwind!

Help ons bij het realiseren van onze plannen door te participeren. Vul de draagvlak-enquête in, die mogelijk bij u in de bus valt. En ga naar onze website om uw interesse kenbaar te maken voor het kopen van een winddeel. Dit verplicht u tot niets, maar geeft al wel blijk van uw belangstelling én enthousiasme.

U kunt een winddeel kopen vanaf € 250. Dit geld gebruiken we voor het financieren van de windmolens, als deze gebouwd worden. De lening wordt in 15 jaar afgelost. Bovendien ontvangt u een rendement op uw lening van 3 tot 4 procent. Dat is veel meer dan de rente die u op een spaarrekening ontvangt. Zo profiteert u mee van de opbrengsten van de windmolens.

Hoe ver zijn de plannen?

Hoe staat het ervoor met de realisatie van de plannen van IJsselwind? Op dit moment wordt hard gewerkt aan het zgn. haalbaarheidsonderzoek. 

Het haalbaarheisonderzoek bestaat uit:

  1. een concept-milieueffectrapportage (concept-MER);
  2. een businesscase- &  een participatiemodel (de financiële onderbouwing bij de plannen van IJsselwind over de haalbaarheid van de windmolens en de verdeling van de opbrengsten);
  3. de resultaten van het draagvlakonderzoek.

IJsselwind zal rond de zomer van 2017 een totaal haalbaarheidsonderzoek (ook wel het 'Windplan' genoemd) aan de gemeenteraden overhandigen.

Activiteiten in de komende maanden

Eind januari: Start publiekscampagne 'Wij gaan voor de wind!'
U kijkt naar een van de eerste onderdelen van onze publiekscampagne: de nieuwsbrief. Daarnaast zult u onze brochures, posters, flyers etc. op allerlei plekken tegenkomen. Op 7 februari a.s. is er in Het Hart in Eefde van 18.00 tot 21.00 uur een informatieavond voor omwonenden. 

Februari: Draagvlakonderzoek onder omwonenden (Duur: 4 weken)

Maart: Besluitvorming Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel wil energieneutraal worden en verkent de mogelijkheden voor windenergie, onder andere via een windmolen bij het Twentekanaal. Het waterschap neemt in maart een besluit over het verder uitwerken van hun windmolenplannen. Als de waterschapsmolen bij het Twentekanaal afvalt, dan richt IJsselwind zich op de ontwikkeling van twee molens in plaats van drie.

locatie windmolens  
De windmolen die gepland staat in de grote rode cirkel, komt op de grond van Waterschap Rijn en IJssel

Mei/juni: ALV's bij energiecoöperaties
In de algemene ledenvergadering bij de vier deelnemende coöperaties worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van IJsselwind voorgelegd aan de leden. Op basis daarvan wordt besloten of IJsselwind verdergaat met haar plannen. Bij akkoord legt IJsselwind het haalbaarheidsonderzoek voor aan de gemeenteraden.

September: Besluitvorming gemeenten
Op basis van draagvlakonderzoek, haalbaarheidsonderzoek en eigen energieambities neemt de gemeenteraad van Zutphen het besluit of IJsselwind de planologische fase in mag. In deze fase wordt gewerkt aan de bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning (de oude milieu- en bouwvergunning). De gemeenteraden van Zutphen, Lochem en Brummen besluiten tevens over de voorfinanciering van IJsselwind in de vorm van een risicodragende lening.

Wij gaan voor de wind! U ook?

Kijk voor meer informatie op de vernieuwde website van IJsselwind