Editie februari 2018

In memoriam: Gert van den Brink


Gert van den Brink (2e van rechts), was een van de enthousiaste energiecoaches van LochemEnergie
Helaas moeten wij mededelen dat onze actieve vrijwilliger Gert van den Brink woensdag 7 februari om half vijf is overleden op 67-jarige leeftijd. Een hartstilstand werd hem fataal, en dat terwijl hij nog fit en actief was. Het is nauwelijks te bevatten. Gert was lid van de steunfractie van GroenLinks Lochem en ook zeer actief in LochemEnergie. Gert was niet iemand die op een podium wilde staan, maar achter de schermen werkte hij planmatig en met resultaat. Hij dacht overal goed over na, maar als er eenmaal een beslissing was genomen dan stond hij er vierkant achter.

Wij wensen de familie veel sterkte in het verwerken van het verlies. Gert, we zullen je missen.

Lees meer op de website

LochemEnergie Challenge 2018: landbouw

Het is alweer de 4e LochemEnergie Challenge waaraan de leerlingen uit 4 en 5 VWO van het Staring College dit jaar deelnemen. Doel van Energy Challenges is dat leerlingen zich bewuster worden van ‘duurzaamheid’, door hen een kort project in hun eigen gemeente te laten uitvoeren. Dit jaar richt de LochemEnergie Challenge zich op het verminderen van de methaan- en CO2-uitstoot in de landbouw. Want ook in de landbouw zullen de Nederlandse klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden.
 

Lees meer over deze challenge

Start van project “Op weg naar een gasvrij Laren”


 

Op verzoek van de werkgroep Wonen en Duurzaamheid van Wakker Laorne is een projectgroep opgericht die zich zal bezighouden met de vraag hoe een straat of (deel van) een wijk in Laren zich de komende 5 jaar gasvrij kan maken. Bij dit project zullen de direct-belanghebbenden worden betrokken in de vorm van onder andere werksessies.

Lees hoe de LochemEnergie Challenge 2017 heeft bijgedragen aan de bewustwording en hoe het project vorm krijgt

CO2-prestatieladder en schaduwboekhouding


Bekijk op de website het voorlichtingsfilmpje over de CO2-prestatieladder.
De Gelderse gemeenten nemen in het Gelders Energieakkoord (GEA) het initiatief tot een grootschalige introductie van de CO2-prestatieladder. LochemEnergie en de gemeente Lochem zijn beide partner van het GEA.
 
Tijdens de GEA borgingscommissie van 22 januari presenteerde wethouder Ruwhof de resultaten van Renkum. Renkum is de eerste gemeente die de CO2-prestatieladder, het gecertificeerde reken-instrument dat hard en concreet de directe én indirecte CO2-emissies meet, in gebruik heeft genomen.
“We wisten werkelijk niet hoeveel CO2 onze gemeente als organisatie nu werkelijk uitstoot. Hoe kun je dán beloven dat je de emissies naar beneden brengt? We hadden concrete cijfers, concreet beleid nodig. En die kregen we met de CO2-prestatieladder.”

Lees meer over de CO2-prestatieladder en het initiatief van GEA

Electric Experience: een dag vol informatie over elektrisch rijden


Burgemeester van Zutphen, Annemieke Vermeulen, opende de Electric Experience.

Op 20 januari jl. vond in Zutphen de Electric Experience plaats. Het was een groot succes. Organisator emovia verwachtte 150 bezoekers. Uiteindelijk kwamen er ruim 550! De bezoekers waren met name afkomstig uit de regio, maar er waren ook mensen uit o.a. Rotterdam, Den Helder, Drachten en Venlo. Conclusie: er is behoefte aan informatie over elektrisch rijden. Het werd bovendien op prijs gesteld dat alle merken en modellen elektrische auto’s op één plek stonden, zodat deze goed met elkaar vergeleken konden worden. Nog een groot voordeel was dat de bezoekers zelf in al deze auto’s konden rijden.

Lees meer over dit evenement

Geen zin om te lezen? Bekijk dan dit filmpje.

Energiecoaches van LochemEnergie hebben het druk!

Sinds twee jaar zijn de energiecoaches actief in de gemeente Lochem. Na een aanloopperiode waarin de thuisbezoeken van deze gratis coaches nog niet erg hard liepen, zijn de aanvragen nu flink toegenomen en is er zelfs een wachtlijst.
Energiecoaches helpen mensen op weg wanneer het gaat om energie (en dus kosten) besparen, energie (zelf) opwekken, én ze kunnen adviseren over duurzame-energieleveranciers.

Nieuw: warmtecamera

Zie op de website hoe u met een warmtecamera warmtelekken kunt ontdekken

Groen is doen. Nu!

De uitdaging voor 2030 is dat we in de gemeente Lochem met z’n allen net zo veel energie opwekken als we gebruiken. Bovendien willen we zo veel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken. Maar om dat te bereiken moet er nog heel wat gebeuren. Ook u kunt daar bij helpen. Door uw huis te isoleren. Of door zelf energie op te wekken. Maar ook door afval goed te scheiden. En oude spullen opnieuw te gebruiken. Thuis, op school of op het werk. Daar bespaart u geld mee. En het biedt kansen voor extra werkgelegenheid. Doet u ook mee?

Om u op weg te helpen verschijnen er in de Berkelbode themapagina’s met tips en weetjes, oproepen en nieuwe vondsten. De eerste editie gaat over zonne-energie. Voorzien van handige links kunt u deze pagina’s terugvinden op de website van de gemeente Lochem.

Kijk op de website en doe mee!

BTW-teruggaaf over zonnepanelen van vóór 20 juni 2013

Op de valreep van het jaar 2017 hebben we onze leden die voor 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gelegd, geattendeerd op de website van Vereniging Eigen Huis over het alsnog terugvragen van de btw over zonnepanelen die zijn aangeschaft tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013. Jammer genoeg kunnen de mensen die dit doen vooralsnog geen vrijstelling krijgen voor de btw-aangifte in volgende jaren. Dat is vervelend en schept ongelijkheid. VEH vraagt nu ook hiervoor aandacht van de staatssecretaris.

Lees meer op de website