Editie april 2018

Elektrisch rijden op Cleantech Tomorrow

V2H: zonne-stroom opslaan in een elektrische auto

 

 
 

Op 21 april vindt op vliegveld Teuge een groot evenement plaats rond duurzaamheid: Cleantech Tomorrow. De dag staat geheel in het teken van het “Dorp van de toekomst”. Dit is de reden waarom emovia (waarvan LochemEnergie partner is) op die dag aanwezig is. Want in het dorp van de toekomst zal ongetwijfeld elektrisch worden gereden.

Electric Experience: kijken, leren en zelf doen

Op 21 april kunt u alles zien en te weten komen over elektrisch rijden, bijvoorbeeld de prijzen en mogelijkheden voor opladen. Bijna alle merken en modellen elektrisch auto’s staan vóór het evenementterrein opgesteld, u kunt ze daar op uw gemak bekijken. Maar wat nog leuker is: in veel van deze auto’s mag u zelf rijden! Onder deskundige begeleiding mag u een proefrit van ca. 8 km maken, in de auto(‘s) van uw keuze.

Ook is er volop aandacht voor het delen van elektrische auto’s. En maak kennis met V2H: zonne-stroom opslaan in een elektrische auto.

Lees meer over Cleantech Tomorrow op de website

Op weg naar wonen zonder aardgas

De komende tijd besteden we in deze Nieuwsbrief geregeld aandacht aan de veranderingen die op ons afkomen nu we overgaan naar wonen zonder gas.

De beslissing is genomen door het kabinet: in 2050 moeten alle huishoudens van het gasnet afgesloten zijn. Dit vooral om de Groningers verdere bevingen te besparen. Maar wat komt ervoor in de plaats?

Lees op de website welke stappen u kunt zetten als huiseigenaar richting wonen zonder gas.

De warmtepomp, er valt veel uit te zoeken

Verschillende warmtepomp-systemen op een rij

De komende edities van deze nieuwsbrief zullen we regelmatig aandacht schenken aan de warmtepomp. De meningen omtrent deze wijze van verwarming van een woning zijn nogal verdeeld. We willen dan ook meerdere visies onder uw aandacht brengen. In deze editie een korte introductie van de warmtepomp door Huib Holsteijn, energiecoach bij LochemEnergie. 

De warmtepomp is sinds kort veel in het nieuws. De energiecoaches van LochemEnergie krijgen er veel vragen over. Vanwege de complexiteit van de warmtepomp en zijn specificaties is het nodig dat u zich goed oriënteert, voordat u er een aanschaft. Kijk bijvoorbeeld eerst eens of uw huis geschikt is voor een warmtepomp.

De feiten, een warmtepomp:

  • werkt vooral goed bij zeer goed geïsoleerde woningen, liefst met vloerverwarming (lagetemperatuur-verwarming); 
  • gebruikt uitsluitend elektriciteit, maar zal daarom wel voor een (veel) hogere stroomrekening gaan zorgen;
  • kent verschillende bronnen van warmte, zoals de tekening met de vijf huisjes laat zien. Check of de technische mogelijkheden die wat u betreft wenselijk zijn, zijn toegestaan door de gemeente, het waterschap etc.;

Lees op de website meer feiten over de warmtepomp

Op zoek naar een alternatief voor aardgas: werk samen

Gemeenten krijgen de taak om per wijk een plan te maken voor een warmtevoorziening van woningen zonder gebruik van aardgas. Een aanpak per wijk ligt voor de hand.

Gemeente, netbeheerder, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren kunnen samen kijken welk alternatief voor aardgas beschikbaar en passend is: een warmtenet, een verzwaard elektriciteitsnet (dat de almaar toenemende vraag en aanbod aan kan) of bijvoorbeeld een gasnet met groen gas. De huizen kunnen gezamenlijk worden aangepast aan de nieuwe situatie. Samenwerken betekent ook dat niet iedereen zich in de materie hoéft te verdiepen. Bovendien is inkopen in grote(re) aantallen vaak goedkoper.

Lees verder

Energie van de toekomst

De energietransitie is een grote inspirerende opgave. En zeker geen eenvoudige. Op 12 april 2018 organiseerde LochemEnergie een met 130 bezoekers druk bezochte thema-avond over dit onderwerp. Ook zusterorganisaties uit de regio waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Lees meer over deze interessante en goed bezochte informatieavond op de website

Noteer alvast de ALV: 29 mei 2018

Noteer alvast in uw agenda: de Algemene Leden Vergadering van LochemEnergie vindt plaats op 29 mei om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

De diverse projecten van LochemEnergie - zon, wind, water, gasloos, elektrisch vervoer en energiebesparing - staan tijdens deze bijeenkomst in de schijnwerpers. Het beloofd een inspirerende avond te worden.
Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons. We zien u graag op 29 mei.

Het bestuur van LochemEnergie