Nieuws

Op zoek naar een alternatief voor aardgas: werk samen

Datum: 
donderdag, 12 april, 2018

Gemeenten krijgen de taak om een plan te maken voor een warmtevoorziening van woningen zonder gebruik van aardgas. Een aanpak per wijk ligt voor de hand.

Gemeente, netbeheerder, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren kunnen samen kijken welk alternatief voor aardgas beschikbaar en passend is: een warmtenet, een verzwaard elektriciteitsnet (dat de almaar toenemende vraag en aanbod aan kan) of bijvoorbeeld een gasnet met groen gas. De huizen kunnen gezamenlijk worden aangepast aan de nieuwe situatie. Samenwerken betekent ook dat niet iedereen zich in de materie hoéft te verdiepen. Bovendien is inkopen in grote(re) aantallen vaak goedkoper.

Noteer alvast de ALV: 29 mei 2018

Datum: 
donderdag, 12 april, 2018

Noteer alvast in uw agenda: de Algemene Leden Vergadering van LochemEnergie vindt plaats op 29  mei om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

De diverse projecten van LochemEnergie - zon, wind, water, gasloos, elektrisch vervoer en energiebesparing - staan tijdens deze bijeenkomst in de schijnwerpers. Het beloofd een inspirerende avond te worden.
Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons. We zien u graag op 29 mei.

Het bestuur van LochemEnergie

 

Thema-avond over de lokale en duurzame energievoorziening van de toekomst op 12 april

Datum: 
vrijdag, 6 april, 2018

U bent van harte welkom op de thema-avond op 12 april over:

De lokale en duurzame energievoorziening van de toekomst

Wat komt er op ons af nu het nieuwe kabinet plannen maakt om de energieregels te veranderen? Wat moeten we met de door onszelf opgewekte groene stroom wanneer we bijvoorbeeld niet thuis zijn? Verdienen we dan onze investering wel terug? Kan een energiecoöperatie zoals LochemEnergie hierbij een rol spelen?

Energiecoaches van LochemEnergie hebben het druk!

Datum: 
woensdag, 21 februari, 2018

Sinds twee jaar zijn de energiecoaches actief in de gemeente Lochem. Na een aanloopperiode waarin de thuisbezoeken van deze gratis coaches nog niet erg hard liepen, zijn de aanvragen nu flink toegenomen en is er zelfs een wachtlijst.
Energiecoaches helpen mensen op weg wanneer het gaat om energie (en dus kosten) besparen, energie (zelf) opwekken, én ze kunnen adviseren over duurzame-energieleveranciers.

Nieuw: warmtecamera

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed