Zonnepanelen op koeienstal: mes snijdt aan twee kanten

Datum: 
21/04/2020
Lokatie: 
 
“Hoe kunnen we besparen op de energiekosten?” Deze vraag kwam elk jaar bij de eindafrekening weer op tafel bij de familie Boschloo in de Gorsselse uiterwaarden.  De drie elektrische boilers voor het agrarische bedrijf zijn stroomvreters.
 
Zonnepanelen op het grote dak van de in 2007 gebouwde koeienstal ... dat leek een zinvolle investering. Helaas, de bank wilde niet meewerken. Friesland-Campina - voor wie het  beschikbare dak niet groot genoeg was - verwees Gerton Boschloo naar LochemEnergie. Daar is in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met de aanleg van collectieve zonnedaken voor mensen die niet zelf zonnepanelen op hun huis kunnen of willen leggen. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen bijna afgerond en zal naar verwachting nog voor de zomer worden gestart met de plaatsing van de 200 panelen. Naast de 15 huishoudens die zich hebben ingeschreven nemen Hermien en Gerton ook zelf een aantal panelen af voor eigen gebruik. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
 
 
Bij foto: De familie Boschloo met een van inschrijvers voor het zonnedak. Netjes op anderhalve meter ...