Windenergieproject

Datum: 
03/06/2012
Categorie: 

Onder leiding van bestuurslid Tonnie Tekelenburg is de werkgroep wind in oktober 2011 opgericht. Het werkbudget was een financiële impuls van € 45.000 euro van de regio Stedendriehoek en hetzelfde bedrag aan vrijwilligerswerk (drie bestuursleden en 10 vrijwilligers). 

In de periode november 2011 tot maart 2012 zijn de volgende producten opgeleverd:

  • Een flyer over de methode ‘frisse wind’ waarin georganiseerde burgers worden opgeroepen een verkennende studie te doen over wat de kansen zijn van de ontwikkeling van windenergie in hun gebied.
  • Daarnaast is er een expertboekje gemaakt en een klapper met alle kennis en opgedane ervaring in het project.
  • De werkgroep heeft in februari 2012 aan het bestuur gerapporteerd en toen konden ook de resultaten aan de Stedendriehoek worden aangeboden.

De dorpsraad Eefde is de eerste ‘klant’ voor de methode frisse wind. Er wordt in Eefde een werkgroep geformeerd na de zomervakantie en daarin wordt een visie op lokale windenergie ontwikkeld.