Werkgroep Warmte gaat aan de slag

Datum: 
21/05/2021
LochemEnergie Warmte is een heuse zustercoöperatie van LochemEnergie. Ze kreeg een subsidie van de provincie Gelderland voor het realiseren van haar doel: onderzoeken hoe in landelijk gebied huizen duurzaam verwarmd kunnen worden via kleinschalige projecten. De komende maanden gaat LE Warmte met hulp van ingehuurde experts onderzoeken of er renderende de business cases te ontwikkelen zijn voor het verwarmen van wijken met:
  • warmte uit asfalt (2 projecten)
  • warmte uit oppervlaktewater
  • uitsluitend elektriciteit
  • waterstof (project Berkeloord)
Zodra een business case is ontwikkeld zal van september tot februari contact worden gezocht met bewoners van de beoogde wijken/buurten.
 
Oproep voor meer ondersteuning
LE Warmte krijgt ondersteuning van nieuwe stagiaire Nikki van de Rijdt. Ze studeert aan de Universiteit Twente. En super: ook oud-stagiaires Martijn Oudshoorn en Marysia Loots nemen deel aan het project. LE Warmte is nog op zoek naar leden voor een klankbord-werkgroep. Heb jij belangstelling voor dit fantastische project? Meld je dan bij Tonnie Tekelenburg.
 
Al twee interessante projecten
In Laren zal, in samenwerking met Aardgasvrij Laren, worden onderzocht of het mogelijk is om de huizen én utiliteitsgebouwen rondom de twee basisscholen te verwarmen met warmte uit asfalt. De warmte uit waterleidingen in een geasfalteerde weg zal ’s zomers worden opgeslagen in een ondergronds reservoir. Dat water, met een temperatuur van 15-17 °C, wordt vervolgens naar de huizen gebracht, waar het met een warmtepomp wordt opgewaardeerd naar 70 °C. Dit betekent dat alle woningen - ook de wat minder geïsoleerde - kunnen meedoen.
 
 
In stad Lochem wil LE Warmte in de wijk Molengronden gaan onderzoeken of met warmte uit water van het Twentekanaal woningen kunnen worden verwarmd.
Nogmaals: Is je belangstelling gewekt? Meld je aan voor de klankbord-werkgroep bij Tonnie Tekelenburg.