Waterstof voor huizen in Berkeloord

Datum: 
24/09/2021
Lokatie: 

In de wijk Berkeloord in Lochem wordt op dit moment een pilotproject uitgevoerd waarbij een aantal huizen waterstof gaan gebruiken voor het verwarmen van hun huizen. Deelnemers in dit project zijn de Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord, Remeha, Alliander en LochemEnergie. Het project begint nu serieuze vormen aan te nemen.

Deepscan
Voor bijna alle woningen zijn inmiddels zogenoemde deepscans uitgevoerd om de geschiktheid voor deelname aan het pilotproject goed in kaart te brengen. De rapporten worden op dit
moment uitgewerkt. Door de bouwvakvakantie en het vertalen van elk rapport naar een voor de bewoners leesbaar document duurde dit wat langer dan gedacht. Hopelijk worden de eerste gesprekken met de bewoners nog eind september ingepland.

Contracten
Het concept-contract voor deelname aan de waterstofpilot is in juli verstuurd. In overleg met de projectpartners is afgesproken om eerst de resultaten van de deepscan met de bewoners te bespreken, voordat het concept-contract wordt behandeld.

Subsidietraject
De subsidie voor dit project bestaat uit twee delen. Het ene deel komt vanuit de EU (REACT), het andere deel is afkomstig van de provincie Gelderland. De eerste berichten vanuit deze instanties zijn positief. Het wachten is nu op een schriftelijke bevestiging, die eind september wordt verwacht.

Waterstoflevering
LochemEnergie wordt de leverancier van waterstof en zal deze inkopen bij Westfalen. De waterstof wordt afgeleverd op terrein Stijgoord en wordt vervolgens via ondergrondse leidingen naar Berkeloord getransporteerd. Westfalen is half juli gestart met het detailontwerp en verzorgt alle benodigde vergunningen. Zij verwachten dit half november afgerond te hebben.

Uitzending National Geographic over de waterstof
Woensdag 22 september is er van 22:00 – 23:00 een uitzending geweest van National Geographic over ‘Waterstof, de nieuwe energie?’. Daarin waren kort opnamen te zien van de situatie bij één van de deelnemers in het project. Het project komt dus goed in het nieuws.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Guus Westgeest