Waterkrachtturbine in Eefde gaat helaas niet door

Datum: 
06/11/2020
Categorie: 
Lokatie: 
Het gaat niet lukken om een waterkrachtinstallatie te bouwen in de stuw van het afleidingskanaal van de Berkel in Eefde. Na 6 jaar werk van vele vrijwilligers kon het bestuur van EefdeWaterkracht niet anders besluiten. De turbine zou voor ongeveer 100 huishoudens stroom moeten gaan leveren. 
 
Het hele traject heeft een hoog 'kan-nie-waar-zijn' gehalte. Rijkswaterstaat, het waterschap en Liander vonden het allemaal een mooi plan, maar als puntje bij paaltje kwam bleken er grote hobbels. Bijvoorbeeld dat een naastgelegen schakelkast niet gebruikt kon worden voor de aansluiting, waardoor hoge extra kosten gemaakt moesten worden voor het aanleggen van een lange kabel. Wat uiteindelijk de doorslag gaf, waren de hoge eisen die aan visveiligheid gesteld werden door het bevoegd gezag, waardoor de exploitatie niet rendabel te maken was.
 
Het is heel teleurstellend om in de buurt van een rivier te wonen, en toch niets met de langsstromende waterenergie te kunnen doen. Voor LochemEnergie maakt waterkracht deel uit van de zogenaamde energie-mix van duurzame bronnen (verder natuurlijk nog zon en wind). Wanneer wij op enig moment in de toekomst toch nog kans zien voor een haalbare waterkrachtcentrale zullen wij realisatie zeker overwegen.
 
Veel dank zijn we verschuldigd aan de talrijke vrijwilligers die meegeholpen hebben bij alle voorbereidingen, berekeningen, het werven van potentiële certificaathouders, het voeren van gesprekken, het indienen van vergunningsaanvragen en het organiseren van bijeenkomsten.