Vereniging Eigen Huis: “Wachten met zonnepanelen is niet altijd beter”

Datum: 
14/11/2016
Categorie: 

Er zijn heel wat mensen die liever nog even wachten met het kopen van zonnepanelen. Want, zo zeggen ze:

“Over een paar jaar zijn er nog betere zonnepanelen op de markt” en
“De huidige salderingsregeling van 20 cent per kWh staat op de tocht”.

Vereniging Eigen Huis (VEH) plaatst kanttekeningen bij deze argumenten.
Bovendien kunnen snelle beslissers nog een extra financieel voordeel meepakken, want zij kunnen:

de BTW-terugvragen over de aangeschafte panelen.

 
Zonnepanelen kopen? Oké!

Betere panelen

Natuurlijk komen er over een aantal jaren zonnepanelen op de markt die veel efficiënter zijn dan de huidige zonnepanelen. Maar of ze ook snel het prijsniveau kunnen halen van de huidige panelen, is zeer de vraag. Daar komt bij dat de besparing die u behaalt in de jaren dat u al wel zonnepanelen heeft, vaak aanzienlijk is. Deze besparing loopt u niet zo maar weer in.

Saldering

Momenteel krijgen bezitters van zonnepanelen 20 cent per kWh geleverde stroom (mits ze binnen hun eigen verbruik blijven). Tot 2020 blijft deze salderingsregeling van kracht. Daarna komt er sowieso een overgangsregeling. Het is echter nog maar de vraag of de salderingsregeling überhaupt gaat veranderen. Er zijn weinig partijen binnen en buiten de Kamer die voor afschaffing van de regeling zijn. Een wetswijziging daartoe moet door de Tweede en de Eerste Kamer, dus dat duurt nog wel even ... minstens 2 verkiezingen, en dan hebt u zelf dus ook nog invloed.

BTW-teruggave

Mensen die zich inschrijven als onderneming die zelf energie opwekt, kunnen de BTW over de zonnepanelen terugkrijgen. Het ministerie van Financiën ziet deze regeling, die via de EU naar ons land is gekomen, met lede ogen aan, want het scheelt haar veel inkomsten. Er wordt nu door verschillende landen hard aan gewerkt om deze regeling om zeep te helpen, maar voorlopig kunt u dus nog profiteren van deze korting van bijna 20%!

Het volledige artikel is te lezen op de website van de Vereniging Eigen Huis.