Van biogas naar schone waterstof

Datum: 
26/11/2021
Lokatie: 

In Laren werkt een aantal melkveehouders hard aan klimaatverbetering. 15 melkveehouders zijn bezig met het aanvragen van vergunningen voor de Biogashub Lochem. 12 melkveehouders onderzoeken of zij nog een stap verder willen gaan. Zij nemen deel aan de haalbaarheidsstudie H2UB Laren, gesubsidieerd door de Gemeente Lochem en LTO. Onderzocht wordt of het mogelijk is om uit biogas waterstof te produceren voor de transportsector zónder extra belasting voor het milieu.

Biogas maken

Biogas is een groen product, afkomstig van landbouwafval, voedselafval, mestvergisting en rioolslib. Het staat steeds meer in de belangstelling als bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek. De reden is dat de omzetting van dit afval naar biogas maar heel weinig energie kost omdat methaanbacteriën het werk doen. Tevens wordt daarbij de ongecontroleerde methaanuitstoot sterk verminderd, omdat de vergisting in gesloten systemen plaatsvindt. Op dit moment zijn er 15 melkveehouders in Lochem in de fase van het aanvragen van vergunningen en subsidie voor het oprichten van de Biogashub Lochem. Doel is om op het erf van iedere veehouder een mestvergister te plaatsen en het geproduceerde biogas via gasleidingen naar een centraal punt (hub) te transporteren.
In het initiatief H2UB Laren onderzoeken 12 melkveehouders onder aanvoering van Wakker Loarne of ze ook een mestvergister op het erf willen plaatsen en of het biogas  via een hub verder kan worden verwerkt tot waterstof. LochemEnergie levert een bijdrage aan dit onderzoek in de vorm van chemisch en technologisch advies, omdat in dit project een kans ligt om een geheel nieuwe bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) te leveren.

Waterstof maken

De haalbaarheidsstudie H2UB Laren richt zich met name op het vinden van de beste technologie die op dit moment te krijgen is om dit biogas om te zetten naar schone, emissievrije waterstof. Uitgangspunt is dat deze omzetting zo min mogelijk energie kost en geen milieubelastende uitstoot heeft. Uit de studie is al gebleken dat er over de wereld veel onderzoek wordt gedaan hoe je biogas kunt omzetten naar waterstof. Er zijn al diverse leveranciers gevonden in binnen- en buitenland die op dit moment geschikte installaties kunnen leveren. Er zijn zelfs installaties die de koolstof uit het biogas halen en zo waterstof produceren met een negatieve CO2-emissie. De koolstof kan gemakkelijk als poeder worden opgeslagen of gebruikt worden in de industrie. Deze oplossing zou betekenen dat er per kg waterstof de uitstoot van 10 kg CO2 wordt vermeden!

Bijdrage aan de Regionale Energie Strategie

Bijkomend voordeel van het omzetten van biogas in hoogwaardige waterstof is dat dit proces  in enkele zeecontainers kan plaatsvinden zonder omgevingsoverlast,  zoals die wordt ervaren bij zonneparken en windmolens. Tevens zal de productie continue, in zomer en winter kunnen plaatsvinden, wat een groot voordeel is ten opzichte van zonne- en windenergie. Gezien de hoeveelheden waterstof die op deze wijze kunnen worden geproduceerd, kan deze nieuwe technologie een substantiële bijdrage leveren aan de RES. De haalbaarheidsstudie wordt in het eerte kwartaal van 2022 opgeleverd en zal aanbevelingen bevatten hoe verder te gaan met dit idee.
Voor meer informatie kunt u mailen naar joris.schouten@lochemenergie.net