Vacature: LochemEnergie zoekt Directeur

Datum: 
02/10/2021

Coöperatie LochemEnergie bestaat inmiddels 11 jaar en wil komende jaren verder ontwikkelen en professionaliseren. Daartoe zoeken wij een directeur.

Coöperatie LochemEnergie zoekt een directeur (24 uur/wk)

LochemEnergie is een burger-energiecoöperatie met meer dan 1.000 leden. Deze Lochemse huishoudens willen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdrage aan de energietransitie. Wij zoeken een directeur.

LochemEnergie
De uitvoeringsorganisatie van LochemEnergie heeft vijf mensen in dienst en geeft in het kader van projecten opdracht aan een wisselend aantal zelfstandige projectmedewerkers. Voor de diverse activiteiten van LochemEnergie zijn ca. 60 vrijwilligers werkzaam als energiecoach, lid van een werkgroep, communicatiemedewerker, wagenparkbeheerder, etc. LochemEnergie voert innovatieve projecten uit op bijvoorbeeld het gebied van elektrisch vervoer, waterstof in plaats van aardgas, collectieve zonneparken, PV op huurwoningen en zeker niet op de laatste plaats energiebesparing. De coöperatie bestaat elf jaar. De jaaromzet van de coöperatie is op dit moment rond de € 500.000, het geïnvesteerd vermogen bedraagt ruim € 1.000.000.
Voor de verdere professionalisering van de uitvoeringsorganisatie van LochemEnergie zoeken wij een directeur. Iemand die gevoel heeft voor het coöperatieve karakter van onze onderneming en tegelijkertijd ervaring heeft in het bedrijfsmatig leiden van een organisatie.

Taken
De directeur:
• geeft, binnen de kaders van het directiereglement leiding aan de uitvoeringsorganisatie van LochemEnergie. Deze omvat zowel vrijwillige als betaalde medewerkers. Dit zijn medewerkers ‘op kantoor’, de energiecoaches, de projectleiders en eventuele andere vrijwillige, bezoldigde of ingehuurde medewerkers. Naar de werknemers treedt hij of zij op als werkgever.
• is verantwoordelijk voor het systematisch verbeteren van de interne processen. Daarbij gaat het zowel om administratieve processen als om de projectenorganisatie en het continue ‘productieproces’ van bijvoorbeeld de energiecoaches, de deelauto’s en de zonneparken.
• is budgetverantwoordelijk en stelt in concept het jaarplan en -budget op ter vaststelling door het bestuur.
• legt periodiek verantwoording af over het reilen en zeilen van de uitvoeringsorganisatie aan het bestuur. Daartoe ontwikkelt hij/zij adequate rapportagevormen.
• vertegenwoordigt, in nauwe samenwerking met het bestuur, de organisatie zowel naar de leden als naar buiten (overheden, partners, financiers, collega-coöperaties, etc.).
• is in staat een initiërende en wervende rol te spelen in het aantrekken van nieuwe fondsen en projecten in samenwerking met de projectleiders.

Profiel
De directeur van de uitvoeringsorganisatie van LochemEnergie:
− begrijpt de aard en de dynamiek van een burgercoöperatie.
− heeft inzicht in de complexiteit van een maatschappelijke transitie.
− heeft ervaring in het leiden van een bedrijfsmatige organisatie.
− is empathisch met het oog op het effectief en motiverend aansturen van vrijwilligers.
− heeft geen groot ego.
− heeft aantoonbare communicatieve kwaliteiten.
− heeft ervaring in het leiding geven.
− is praktisch ingesteld en bereid om ook zelf werk te verzetten.
− is een generalist met kennis van de financiële en administratieve organisatie.
− is ondernemend en is daardoor in staat nieuwe projecten te zien en aan te trekken.
− kan desgewenst zo’n project ook zelf leiden.

Aanstelling
De basisaanstelling is 24 uur per week. Daarvan zal naar schatting 8 uur per week besteed worden aan het aansturen van de vrijwilligers en de energiecoaches.
Als LochemEnergie erin slaagt meerdere projecten te verwerven, kan de aanstelling worden uitgebreid met projectleidersuren uit de begroting van de projecten.
De aanstelling is voor twee jaar met het doel om deze daarna te continueren.
Het salaris is in overeenstemming met de functie.

Sollicitatieprocedure
De reactietermijn sluit op maandag 18 oktober 2021.
Nadere informatie kan worden verkregen bij bestuursvoorzitter Nico Groen (06 225 23 103 of nico.groen@lochemenergie.net).
De sollicitatie richten aan nico.groen@lochemenergie.net.
De sollicitatiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in week 42 en 43.