Tien jaar op 10-10-20. Save the date!

Datum: 
14/02/2020

Op 10 oktober 2020 is het 10 jaar geleden dat vele burgers uit de gemeente Lochem voor het eerst bij elkaar kwamen in de Gudulakerk om de aanzet te geven tot wat LochemEnergie nu is: een burger-energiecoöperatie van nagenoeg 900 leden met de bedoeling met elkaar zoveel mogelijk energie te besparen en dat wat we nodig hebben, lokaal en duurzaam op te wekken. 

Een prachtige aanzet in 2010 door

de wethouder van dat moment Thijs de la Court. Wijlen Wubbo Ockels sprak ons zeer bemoedigend toe. Hij had een belangrijk inzicht gekregen op zijn ruimtevlucht. Het paradijs is niet daarboven ergens aan de hemel, het paradijs is de aarde en daar moeten we heel zuinig op zijn.

Inmiddels hebben we veel bereikt binnen LochemEnergie door al die actieve burgers die niet willen wachten. En dat willen we vieren. Save the date: 10 oktober 2020, opnieuw in de Gudulakerk aan de Markt in Lochem. We hopen dat je erbij bent.