Terugblik op de digitale bewonersavonden Gemeente Lochem: het blijft vaag

Datum: 
21/02/2021
Op 3 en 10 februari vonden de zgn. digitale bewonersavonden plaats over zonnevelden en windparken in de gemeente Lochem. De avonden waren een initiatief van de Gemeente en werden professioneel geleid door een onafhankelijk bureau (Citisen). De gemeente gaf plenair informatie, waarna de deelnemers in groepjes verder konden spreken over een viertal onderwerpen.
 
We weten DAT we wat moeten doen. Maar wat precies? en hoe?
Op 10 februari namen 120 mensen deel aan het eerste, plenaire gedeelte. O.a. de resultaten van de bewonersenquête alsook de veroorzakers van onze CO2-uitstoot kwamen aan de orde. Deelnemers aan de avond konden vragen stellen aan wethouder Duurzaamheid, Henk van Zeijts. Vervolgens namen nog slechts 80 van de 120 mensen in vier groepen deel aan gesprekken over een bepaald thema rond zon en wind. Het kwam erop neer dat iedereen zijn wensen, angsten en vragen kwijt kon. Deze zullen op 24 maart tijdens een publieke bijpraatsessie worden gepresenteerd.
De avond werd gezamenlijk afgesloten met de conclusie van Van Zeijts: Alle aanwezigen vanavond beseffen dat het CO2-probleem urgent is en dat het moet worden aangepakt. De vraag hoé dit moet gebeuren, is echter moeilijk te beantwoorden. Duidelijk is wel dat het in respect voor elkaar en voor het milieu moet. 
 
Sympathieke maar weinig concrete poging
De Gemeente Lochem heeft zich als doel gesteld met ca. 4 windmolens en 250 ha zonnepanelen om 32 terraWattuur duurzame stroom op te wekken. Henk van Zeijts maakte duidelijk dat de gemeente liefst zelf plannen ontwikkelt in overleg met haar inwoners. Hij waarschuwde ervoor dat als er geen plannen worden ingediend, de provincie of rijksoverheid bijvoorbeeld locaties kan opleggen. Het is dus verstandig om zelf aan het stuur te blijven, aldus Van Zeijts. Goed te horen was dat hij het belangrijk vindt dat in de RES de 50% lokale eigendom wordt opgenomen. Én de gemeente doet haar best om de mening van haar inwoners op te halen.
Verhoudingsgewijs lijkt er echter weinig belangstelling op voorhand te zijn voor plannen over grootschalige wind- en zonneparken. Pas als plannen concreet zijn, worden mensen wakker en zetten dan vaak de hakken in het zand. De grote vraag is: hoe kan dit worden voorkomen?
Het is een sympathieke poging van de gemeente om haar burgers te horen, maar de avonden leidden niet tot concrete plannen en alles blijft wat vaag (zo kon Van Zeijts niet de locaties noemen die geschikt zijn voor windmolens). Ook is het jammer dat als bijv. Nico Groen namens 900 leden spreekt, hij toch alleen als individu telt. Gelukkig hebben (veel) meer aanwezige LE-leden tijdens de avonden van zich laten horen.