Tegenlicht Meetup Lochem: LochemEnergie ontvangt 10 plattelandspioniers

Datum: 
16/01/2020

Tegenlicht Meetup Lochem 27 januari: De Plattelandspioniers

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Plattelandspioniers geven vorm aan nieuwe manieren van voedsel verbouwen, energie opwekken, duurzaam leven en gemeenschapszin. Wat kunnen we van deze vernieuwers leren? Gastheer vanavond is burger-energiecoöperatie LochemEnergie die dit jaar 10 jaar bestaat. Na het bekijken van de documentaire stelt een tiental plattelandspioniers* uit de Achterhoek zich in levende lijve aan u voor. Tonnie Tekelenburg van LochemEnergie – ook genomineerde bij de VPRO – leidt vervolgens het gesprek met ‘de zaal’.

In de documentaire krijgen we drie pioniers te zien. Het Friese dorpje Wijnjewoude heeft als doel: Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025. Voor het eerst heeft een dorp in Nederland een eigen energiecoöperatie opgericht waarin groene stroom wordt opgewekt. Met als volgende stap: het vergisten van koeienmest om zo zelf biogas te produceren. Tegenlicht volgt de koppige voortrekkers van het project Frans Pool en Pieter de Kroon. Een ander succesvol initiatief is de stichting Herenboeren in Boxtel, een coöperatie van huishoudens die samen een stuk land hebben aangekocht, een boer in dienst hebben genomen en in ruil daarvoor goedkope, biologische aardappels, groenten, vlees en fruit ontvangen. VPRO Tegenlicht praat met bedenker Geert van der Veer tijdens een oogstdag op de boerderij. Het Voedselbos in Groesbeek, van pionier Wouter van Eck, is een botanisch project waar 400 eetbare soorten door elkaar zijn geplant. De opbrengst is tien keer zo hoog als die in de reguliere landbouw. Geen bestrijdingsmiddelen, geen bemesting en geen besproeiing en daardoor een paradijs voor insecten, kikkers, vogels en klein wild. Exclusieve restaurants, lokale bierbrouwers en ambtenaren van het ministerie zijn dagelijks in deze paradijstuin te vinden.

Ook aan het woord in deze uitzending minister van Landbouw, Carola Schouten. Zij denkt dat het gezamenlijk belang om duurzaam te leven de kloof tussen boeren en burgers kan verkleinen. Zeventig jaar lang voerden we een landbouwbeleid op basis van de naoorlogse gedachte ‘nooit meer honger’, gericht op zoveel mogelijk produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Technologische doorbraken en grootschalige landbouw hebben geleid tot een enorme intensivering van de landbouwproductie. Met als gevolg dat het piepkleine Nederland nu de tweede landbouwexporteur ter wereld is. Maar dit systeem is niet langer houdbaar. Een miljoen plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd en om de klimaatdoelstellingen te halen moet er met de natuur worden samengewerkt. Schouten pleit voor een radicale omslag in het natuur- en landbouwbeleid: naar kringlooplandbouw, een voedselproductie systeem waarin afvalproducten worden gebruikt als grondstof.

Regie: Kees Brouwer

* Achterhoekse Plattelandspioniers: Els Hegger, Stefan Hanstede, Hans Leeflang, Agnes Eising, Manja Bedner, Daan de Leeuw, Silvan Schalken, Jeroen Schreurs, Gea Boessenkool, Sylvia Heinen en Tonnie Tekelenburg.

Programma

Aanvang:       19.30 uur.       
Documentaire bekijken.
Daarna pauze. Vervolgens gaan we luisteren naar korte pitches van de aanwezige Plattelandspioniers en gaan we met elkaar in gesprek o.l.v. Tonnie Tekelenburg.

Einde:           21:30 uur.
Na afloop is er een hapje en een drankje en ruim gelegenheid om contacten met elkaar te leggen en informatie uit te wisselen. 

 

Datum: 27 januari

Locatie:Het Stadshuus, Markt 3 te Lochem

Entree: Vrije gift

 

Reserveren via Eventbrite is gewenst i.v.m. aantal beschikbare plaatsen.  Klik daarvoor op de volgende link:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-plattelandspioniers-79524368527?aff=ebdssbeac

Deze avond wordt mede georganiseerd en mogelijk gemaakt door LochemEnergie, De Groene Koepel, ......... 
Voelt u zich betrokken bij dit onderwerp en wilt u deze avond ook ondersteunen? Neem dan contact met ons op via 0651158092 of via meetuplochem@gmail.com
_________________________________________________________________________________________

*/