Tegels wippen tegen hittestress

Datum: 
15/07/2021
Tegels uit je tuin verwijderen om regenwater niet verloren te laten gaan én om hittestress tegen te gaan: steeds meer mensen zien er gelukkig het belang van in. LochemEnergie beschikt over gespecialiseerde energiecoaches, de zgn. afkoppelcoaches, die kunnen helpen om hemelwater af te koppelen van het riool.

Lochem op 14e plaats ‘Tegels wippen’

In de afgelopen maanden zijn in de gemeente Lochem in diverse tuinen in totaal 3794 tegels gewipt. Per deelnemende inwoner waren dat ruim 112 tegels. Hiermee staat Lochem nu landelijk op de 14e plaats. Tegels zorgen voor extra hitte in de tuin tijdens de hete zomerdagen. Bovendien kan het regenwater niet weg. Dat betekent dat bij hevige regenval het riool overbelast wordt en in het ergste geval straten blank komen te staan. Dus: heb je te veel tegels in je tuin? Doe mee en haal onnodige tegels weg! En breng Lochem wat hoger op de landelijke ranglijst. Bekijk op www.tegelwippen.nl de spelregels en geef het aantal tegels door dat jij hebt gewipt!

‘Ben je nou helemaal betegeld?!’

Onder het motto ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’ start de Gemeente Lochem op 27 augustus a.s. een pilot in de wijk Zuiderenk in stad Lochem. Samen met woningcorporatie Viverion, het waterschap en Circulus Berkel worden bewoners in drie straten uitgenodigd om tegels te vervangen door groen, dat die dag gratis beschikbaar wordt gesteld.

Bij de foto: Marianne Scheepens, lid van LochemEnergie, wipte enthousiast tegels rondom haar huis