In 't kort

Datum: 
07/03/2019

* Er is een nieuwe werkgroep in oprichting: Warmte uit Water. LochemEnergie gaat namelijk een rol spelen in de verkenning die de gemeente wil doen naar het winnen van warmte uit afval- en oppervlaktewater. De werkgroep kan nog een of twee vrijwilligers gebruiken die grote affiniteit met dit onderwerp hebben. Interesse? Neem contact op met Gerrit Schutman (gerrit.schutman@lochemenergie.net) of Tonnie Tekelenburg (tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net).

* Laren Gasvrij zet een financieel/juridische werkgroep op om te onderzoeken hoe er collectief kan worden geïnvesteerd in verduurzaming van de woningen.  Wie wil de werkgroep komen versterken? Voor info: court@xs4all.nl.