Start van project “Op weg naar een gasvrij Laren”

Datum: 
19/02/2018
Lokatie: 

Op verzoek van de werkgroep Wonen en Duurzaamheid van Wakker Laorne is een projectgroep opgericht die zich zal bezighouden met de vraag hoe een straat of (deel van) een wijk in Laren zich de komende 5 jaar gasvrij kan maken. Bij dit project zullen de direct-belanghebbenden worden betrokken in de vorm van onder andere werksessies.

LochemEnergie Challenge 2017

Thema van de LochemEnergie Challenge vorig jaar was: maak bewoners van Lochem-West ervan bewust wat het betekent om gasvrij te zijn. Voor deze opdracht werkten de leerlingen van 4 en 5 VWO samen met Wakker Loarne, interviewden ze bewoners van Laren en er verschenen blogs in de Berkelbode. De heer Cor Oonk was een van de geïnterviewden en een jurylid van de LochemEnergie Challenge. Na afsluiting van de LochemEnergie Challenge 2017 schreef hij er een notitie over: “Op weg naar een gasvrij Laren”. Hierin schetst hij een voorlopig werkpad.

Wakker Loarne vraagt om projectgroep

De werkgroep Wonen en Duurzaamheid van de dorpsraad Wakker Laorne was zeer positief over dit initiatief en vroeg hem een projectgroep samen te stellen. Inmiddels is dit gebeurd en bij de eerste formele samenkomst zijn de volgende projectleden benoemd: Cor Oonk als voorzitter, Martijn Jansen als secretaris, Thijs de la Court mede vanwege zijn link met het Gelders Energie Akkoord (GEA) en Pieter Heinstra, die ook voor de PR zal zorgdragen.

Werkwijze projectgroep

De projectgroep wil samen met de bewoners van een (deel van een) wijk gaan kijken wat voor hen sociaal-maatschappelijk en financieel haalbaar kan zijn om binnen 5 jaar gasvrij te worden. Ook de sleutel-belanghebbenden zullen betrokken worden in dit complexe proces. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het project “Wijk van de Toekomst” vanuit het GEA; het is belangrijk om hierbij aansluiting te zoeken. Met de gemeente Lochem zijn al persoonlijke contacten gelegd.

Projectplan

Op dit moment is de projectgroep bezig om een realistisch en haalbaar projectplan te schrijven. Zo’n uitdagend project kost zeker 2 á 3 jaar voorbereiding om de eerste doelstellingen te kunnen halen. Gedurende deze tijd zal de projectgroep u periodiek op de hoogte houden van de vorderingen. Ook zal zij menigeen uitdagen en uitnodigen om deel te nemen aan de geplande werksessies.

Pieter Heinstra, 12 februari 2018