Salderingsregeling verlengd tot 2021

Datum: 
19/02/2019
Categorie: 

De salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen blijft nog gelden tot 2021. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er op 1 januari 2020 een nieuwe terugleversubsidie zou worden ingevoerd. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft laten weten dat de uitvoering daarvan ingewikkelder is dan was voorzien. Daarom is de nieuwe regeling een jaar uitgesteld.

Hoe de nieuwe regeling er precies uit zal zien, is dus nog niet duidelijk. Maar ook met de terugleversubsidie zullen huishoudens met zonnepanelen nog steeds een vergoeding ontvangen voor de stroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren. Daarbij is het uitgangspunt dat wat is geïnvesteerd in zonnepanelen in gemiddeld zeven jaar tijd valt terug te verdienen.

De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat hierover ook vanaf 2021 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie wordt betaald. In de nieuwe regeling wordt elk jaar van tevoren een subsidieplafond vastgesteld. De toekomstige subsidie gaat ook gelden voor wie nu al gebruikmaakt van de salderingsregeling, maar er komt een soepele overgangsregeling. 

De minister laat weten dat hij in de nieuwe regeling energiecoöperaties zo goed mogelijk wil bedienen. Het moet in de toekomst voor omwonenden aantrekkelijker worden om deel te nemen aan duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Wil je meer weten over salderingsregeling en terugleversubsidie, lees dan verder op de site van Milieu Centraal