Praat mee over Zonneparken en Windmolens in Lochem

Datum: 
15/01/2021

Op woensdag 3 februari en 10 februari van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de gemeente Lochem twee digitale bewonersavonden. Beide avonden zijn identiek en gaan over het beleid voor zonneparken en windmolens. Op 24 maart is er een terugkomavond.

Meld je aan en doe mee door een email te sturen naar windenzon@lochem.nl

 

Met alle Corona perikelen is het er niet eenvoudiger op geworden, maar gelukkig wil de gemeente Lochem toch nog steeds stappen zetten richting een energieneutraal 2030. De tijd begint te dringen en dus moeten de plannen concreter gaan worden. 

Tot vreugde van LochemEnergie doet de gemeente dat het liefst met de bewoners en bedrijven. In december vroegen we je om de enquete van de gemeente in te vullen, nu roepen we je op om mee te doen met de digitale bewonersavonden.

Zoals bekend is LochemEnergie een warm voorstander van de energietransitie.

Wij streven naar een slimme mix van heel veel energiebesparing, zonne-energie, windenergie en waterkracht, gecombineerd met duurzame opslag.

Voor zonne-energie kijken we eerst en vooral naar de daken. Alle daken (van woningen en bedrijven) zouden volgelegd moeten worden met zonnepanelen. Dat is helaas niet voldoende. We zullen ook zonneparken op de grond moeten leggen.

Uit eerder onderzoek van LochemEnergie is gebleken dat kleinschalige windmolens in onze gemeente niet rendabel zijn. Uiteraard streven we naar een zo goed mogelijke benutting van de beschikbare ruimte op zee. Maar ook in dit geval is dat niet genoeg en zullen we ook in de gemeente Lochem enkele grote windturbines moeten plaatsen.

Zowel voor windturbines als zonneparken staat voor LochemEnergie voorop dat die ontwikkeld moeten worden in nauwe samenwerking met de (cooperaties van) bewoners en lokale bedrijven. De lokale gemeenschap moet voor minimaal 50% eigenaar zijn zodat we de lusten en lasten gelijk verdelen.

Zonneparken en windturbines moeten zo min mogelijk overlast geven. Dat betekent dat we kiezen voor locaties nabij infrastructuur en bedrijfsterreinen en zo min mogelijk in het ‘open landschap’. Ontwikkeling doen we altijd in nauwe samenwerking met de direct omwonenden en we streven naar een financiele constructie waarbij de buurt kan meeprofiteren via een gebiedsfonds.

Meer weten over de visie van LochemEnergie? Hieronder vind je een uitgebreidere samenvatting van onze visies op grootschalig zon en grootschalig wind: